Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin sektör analitiğine göre incelenmesi sonucunda 372 bin 592 mükelleften 106 bin 821’inin riskli kabul edildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gıda sektöründe faaliyet gösteren imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarını risk analizine tabi tuttu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, üç alt sektörden toplam 106 bin 821 mükellefin riskli kabul edildiği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

106 BİN 821 MÜKELLEF RİSKLİ KABUL EDİLDİ

“Risk Analizi Genel Müdürlüğünün veri analitiği çalışmaları kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren mükellefler, 2021 yılı için imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarında geliştirilen sektör analitiğine göre incelenmiştir.

Geliştirilen yeni risk senaryoları ile birlikte imalat sektöründe 56 bin 888 mükellef, toptan sektöründe 94 bin 498 mükellef ve perakende sektöründe 221 bin 206 mükellef olmak üzere toplam 372 bin 592 mükellef alternatif analize tabi tutulmuştur.

Yapılan detaylı ve kapsamlı çalışmalar neticesinde incelenen 372 bin 592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle toplam 106 bin 821 mükellef riskli kabul edilmiştir.

Yapılan analizin kapsamı, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef grupların tespitine yöneliktir. Üretici ve tüketici dengesini korumayı amaçlayan analiz çalışmalarıyla sektör paydaşlarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda devamlılığı esas alınacak olup tespit edilen mükelleflere ilişkin gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.”

Edirne Eczacılar Odası Başkanı: Bu şekilde devam edemeyiz, ithal ürünlerde ilaç bulmakta zorlanıyoruz Edirne Eczacılar Odası Başkanı: Bu şekilde devam edemeyiz, ithal ürünlerde ilaç bulmakta zorlanıyoruz