Haber: MEHMET YAZICI

Asgari ücrette ilk mutabakat sağlandı: 5.878 liraya yükselebilir Asgari ücrette ilk mutabakat sağlandı: 5.878 liraya yükselebilir

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Genelgesi konularında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen hizmet içi eğitim toplantısında önemli konular ele alındı. Toplantıya, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İl Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar ile Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü’nden görevli uzman personel, İl ve İlçe Müdürlüklerinden konuyla ilgili teknik personel katıldı.
Toplantıda konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (Zoonoz) hastalıklar nedeniyle toplum sağlığı ciddi olarak tehdit altında kalabilmektedir. Takdir edersiniz ki hayvan sağlığının güvence altına alınmadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek de mümkün değildir. Bu anlamda hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır" dedi.

HAYVAN VE HALK SAĞLIĞINI KORUMA ÇALIŞMALARI

İhbarı zorunlu olan ve ihbarı zorunlu olmayan hayvan hastalıkları ile mücadele edilerek, hayvan sağlığını ve dolayısıyla da halk sağlığını korumak amacıyla Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi'nin yürütüldüğünü aktaran Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayvan hastalıkları ile mücadele yanında; hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri, sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalar da ilgili personelimizce gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ve Dünyada görülen COVİD 19 salgını süresince bile hayvan hastalıkları ile mücadelede kişisel koruyucu tedbirler alınarak, hayvan sağlığı konularında da saha faaliyetlerimizden olan aşılama, küpeleme, hayvan hareketleri dezenfeksiyon, mihrak, kordon karantina tedbirleri ilimiz genelinde aksatılmadan yürütülmüştür."

KUDUZ VAKALARI CİDDİ ORANDA AZALDI

Samsun'da Şap Hastalığına Karşı Mücadele kapsamında 2021 yılında İlkbahar ve Sonbahar Aşılama Programları'nda şap aşısı uygulanan hayvan sayısıırı 679.968 olduğunu aktaran Sağlam şu bilgileri verdi: "Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini Projesi kapsamında yaban hayatında tilkilere yönelik olarak kuduz hastalığına karşı da bakanlığımızca belirlenen bölgeler ve İlimizde havadan aşı atımı gerçekleştirilmektedir. Proje faaliyetleri sonucunda son yıllarda aşılama yapılan alanlarda kuduz vakalarında ciddi oranda azalma şekillenmiştir. İlimizde 2021 yılında, Kuduz aşısı uygulanan hayvan sayısı 18.650‘dir. Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi Projesi kapsamında ise LSD aşısı uygulanan hayvan sayısı 346.087‘dir.
Brusella hastalığı ile mücadele kapsamında, büyükbaş hayvanlara 64.388, küçükbaş hayvanlara 32.672 aşılama gerçekleştirilirken; Koyun Keçi Vebası (PPR) hastalığı ile mücadele kapsamında 76.354, Şarbon hastalığı ile mücadele kapsamında da büyükbaş hayvanlara 20.276, küçükbaş hayvanlara 5793 aşılama yapılmıştır. Çiçek (Koyun Keçi Çiçeği) hastalığıyla mücadele kapsamında 22.076 hayvana aşılama çalışması yapılmış ve aşılama programlarımız başarı ile tamamlanmıştır. Küpeleme ve kayıt altına alma faaliyetleri kapsamında büyükbaş hayvanlara 139.157, küçükbaş hayvanlarda ise 108.393 küpe uygulaması yapılmıştır. Bu faaliyetleri, Pandemi ve iklim şartları gözetmeksizin yürüten tüm hayvan sağlığı personeline teşekkür ediyorum."

Toplantıda konu uzmanları tarafından Hayvan Hastalık ve Zararları ile Mücadele Programı çerçevesinde Samsun'da yürütülecek olan Hayvan Sağlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı Kararları, Hayvan Hastalıkları, Samsun genelinde 2022 yılında büyükbaş, küçükbaş, kedi, köpek, tek tırnaklı hayvanlara uygulanan Aşılama Programları ile Türkvet, Vetbis, Petvet, Numune Alma, Hayvancılık Desteklemeleri, Hizmet İçi Eğitim ve Çiftçi Eğitim konularında sunumlar yapıldı. Ayrıca Samsun genelinde yürütülen ve devam etmekte olan projelerle ilgili bilgiler verildi.