Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'yı öldürmekten yargılanan polis memuru Suat Teke'ye müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca Çetinkaya'nın annesini öldürmeye teşebbüsten ise 20 yıl hapis cezası verildi. Fail Suat Teke hakkında hiçbir takdiri indirim uygulanmazken haksız tahrik de kabul edilmedi.

HABER: ESRA TOKAT

Polis memuru Suat Teke, geçtiğimiz yıl 4 Mart’ta Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapan Hatice Büşra Çetinkaya’yı aracının yolunu keserek katletti. Teke aynı zamanda araçta bulunan Hatice Büşra Çetinkaya’nın annesini de ağır yaraladı. Fail Suat Teke'nin yargılandığı davada dün görülen 7’nci duruşmada karar çıktı. Kadın cinayeti faili Suat Teke hakkında cinayetten müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 20 yıl hapis cezası verildi.

HATİCE BÜŞRA'YI KATLETMİŞ ANNESİNİ İSE AĞIR YARALAMIŞTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 27 yaşındaki polis memuru Suat Teke, geçtiğimiz yıl 4 Mart’ta Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapan Hatice Büşra Çetinkaya’yı aracının yolunu keserek katletti. Teke aynı zamanda araçta bulunan Hatice Büşra Çetinkaya’nın annesini de ağır yaraladı.  Kadın cinayeti faili Teke hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan’ 5 yıla kadar hapis ve ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 20 yıla kadar hapis istemiyle, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 

FAİL AVUKATINDAN "SANIĞIN TEK SUÇU BÜŞRA'YI SEVMEKTİ" SAVUNMASI

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Büşra Çetinkaya cinayetinin 7. duruşmasında fail savunmasında "Olay bir anlık öfkeye kapılmam sonucu gerçekleşti. Olay anında ve öncesinde yaşadıklarım, ruhi durumumun göz önüne alınmasını istiyorum" dedi. Öte yandan fail avukatı Ergüven Yakan ise "Psikolojik olarak tahrik eden Büşra'dır. Olayda tahrik vardır. Sanığın tek suçu Büşra'yı sevmektir. Müdahil taraf kararı başka mahkemeden alsınlar, ısmarlama karar istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

HATİCE BÜŞRA ÇETİNKAYA'YI ÖLDÜRMEKTEN MÜEBBET HAPİS CEZASI

Karar duruşmasında mahkeme heyeti, fail Teke’yi, Hatice Büşra Çetinkaya için kasten adam öldürme eyleminden müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada indirim uygulanmadı. Anne Güngör Çetinkaya’ya yönelik kasten adam öldürmeye teşebbüs eylemi nedeniyle de verilen müebbet hapis cezası ise 15 yıla indirildi ancak TCK 266/1 maddesi uyarınca cezada arttırıma gidilerek 20 yıla çıkarıldı. Öte yandan sanık kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından beraat etti.

Gözden kaçırmayın

Cinsel saldırı faili Hasan Bilgili hakkında tutuklama talebi yine reddedildi Cinsel saldırı faili Hasan Bilgili hakkında tutuklama talebi yine reddedildi

hatice

"TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇU DEĞERLENDİRİLMEDİ, İSTİNAFA GİDECEĞİZ"

Karara dair konuşan aile avukatı ve Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Avukat Hasret Ülkü İblikci, "Bizim burada iki talebimiz vardı. Hatice Büşra ve annesine karşı eylemlerini tasarlarak yaptığına dair iddiamız vardı. Ayrıca buna dair güçlü delillerde vardı dosyada. Fakat bu husus hiç değerlendirilmedi. Buna karşı istinafa başvuracağız. İddianamede her ikisine karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da dava açılmıştı. Bu noktada da beraat verildi. Bu konuyuda istinafa taşıyayacağız, itiraz edeceğiz. Sadece anneye karşı öldürmeye teşebbüs olduğu noktasındaki iddiamız haklı çıktı ve bu noktada hüküm kuruldu. Tasarlayarak olması ağırlaştırılmış müebbeti getireceğinden bu noktada da çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

FAİL TAHRİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İSTEDİ

Kararda hiçbir takdiri indirim uygulanmadığını vurgulayan av. İblikci, "Mesleğinin sağladığı kolaylıklardan yararlandığı için anne hakkında kurduğu hükümde cezayı artırdı mahkeme. Haksız tahrik indiriminden yararlanmak için fail pek çok iddialarda bulundu beni aldattı, tahrik etti diyerek. Bütün bunlar mahkemece dikkate alınmadı. Bu da kadın cinayetlerine dair görülen bir davada sevindirici bir gelişme" dedi.

"SAVUNMA HAKKI KUTSALDIR ANCAK HUKUKİ ÇERÇEVELER İÇERİSİNDE"

Öte yandan fail avukatının savunmasını değerlendiren av. İblikci, "Kadın cinayetlerinde sürekli 'tek suçu sevmekti' demek ne yazıkki alışıldık bir durum. Ancak mahkeme nezninde bu sözlerin hiçbir kıymetinin olmadığını gördük. Ayrıca bir avukat olarak meslek etiği açısından böyle bir ifadenin kullanılması çok üzücü. Elbette savunma hakkı kutsaldır ancak hukuki çerçeveler içerisinde. Bu aşamada bunun kadın cinayeti olmadığının haklı bir cinayet olduğunun bir avukat tarafından kastedilmesi etik değil" ifadelerini kullandı.

KARARDAN:

1- Sanık SUAT TEKE'nin maktül Hace Büşra Çetinkaya'ya karşı işlemiş olduğu kasten adam öldürme eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 81/1 maddesi gereğince suç konusunun önem ve değeri, suçun işleniş şekli, sanığın kastı birlikte değerlendirerek sanığın takdiren MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Şartları oluşmadığından sanık hakkında başkaca takdiri indirim ve yasal arttırım maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

3- Sanığa verilen ceza miktarı itibariyle şartları oluşmadığından sanık hakkında CMK 231 ve TCK 51 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15.04.2020 gün ve 13100 saylı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi le yapılan değişiklik gözetilerek, sanık hakkında, TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

5- 5237 SY TCK.nun 63. madesi uyarınca sanığın gözaltında geçirdiği 1 günlük sürenin ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından MAHSUBUNA,

6- Sanığın almış olduğu ceza miktarı ve tutukluluk geçirdiği süre, tutukluluk şartlarında değişiklik bulunmaması ve bu nedenle kaçma şüphesinin halen mevcut olması, mahkum olduğu ceza miktarı sebebiyle sanığın serbest bırakıldığı takdirde kaçıp saklanabileceği yönünde Mahkememizde
kanaat oluşmuş olması, bu tehlikelern önlenmesi açısından adli konrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanaatine varılmış olması, tutuklama tedbirlerinin suç için kanunda öngörülen ceza ve güvenlik tedbirleri ile ölçülü oluşu göz önüne alındığında sanığın tutukluluk süresi de göz önüne alınarak karar le bilikte sanığın atılı suçtan TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA, karara karşı tefhimden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize gönderilecek dilekçe ile Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolunun açık olduğunun sanığa bildirilmesine, (bildirildi)

B-) 1- Sanık SUAT TEKE'nin üzerine atılı; katılan Güngör Çetinkaya'ya yönelik kasten adam öldürme (teşebbüs) eylemine uyan 5237 sayılı TC K'nun 81/1 maddesi gereğince suç konusunun önem ve değeri, suçun işleniş şekli, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen neticenin ağırlığı birlikte değedendirilerek sanığın takdiren MÜEBBET HAPIS CEZASI İLE CEZALANDIRILMAS1NA,

2-Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşıldıgından sanığa verilen cezanın suçun isleniş şekli, sanığın kastının yoğunlugu, meydana gelen neticenin ağırlığı dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nun 35/2 maddesi uyarınca indirim yapılarak sanığın takdiren 15 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-TCK 266/1 maddesi uyarınca 1/3 oranında arttırım yapılarak sanığın 20 YIL HAPİS CEZASI ILE CEZALANDIRILN1ASINA,

4-Sanığa verilen ceza miktarı itibariyle hakkında CMK 231 vc TCK 51 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına"