Oltan ve Köleoğlu Enerji şirketi, valiliğin verdiği "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" raporuna dayanarak birinci derece tarımsal SİT alanı ilan edilen Çarşamba Ovası'na 2019 yılında Biyokütle Enerji Santrali inşaatına başladı. Şirket, hakkında açılan mahkeme devam devam ederken santrali faaliyete geçirdi. Mahkeme, “ÇED gerekli değildir” kararını iptal edince bölge halkı, karara uygulamasını sağlamak ve santralin kaçak çalışmasını engellemek için nöbete başladı.

'ORTAYA TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLARIN ÇIKABİLİR'

Bölge halkı ile SAMÇED ve Mimar Odası santralin yapıldığı yere karşı çıkarak, “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne iki ayrı dava açtı. Açılan davalar geçen ay karara bağlandı. Mahkeme kararında, "Hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak tesis edildiği mahkememiz kararıyla ile tespit edilen dava konusu işlemlerin uygulamaya devam etmesi durumunda, arzı artırılamayan, yerine geçebilecek bir eşdeğeri olmayan, oluşumu asırlar sürmesine rağmen kaybı dakikalar içinde gerçekleşebilen ve kıt bir kaynak olan nitelikli tarım toprakları ile çarşamba Büyük Ova Koruma alanının doğal dokusunun ciddi zararlara maruz kalabileceği açık olduğundan, ortaya telafisi güç ve imkansız zararların çıkabileceği değerlendirilmiştir" ifadelerini kullanarak “ÇED gerekli değildir” kararını her iki dava da iptal etti.

Belçika'daki orman yangınında 170 hektarlık alan zarar gördü Belçika'daki orman yangınında 170 hektarlık alan zarar gördü

SANTRAL ÖNÜNDE NÖBET

Mahkemenin kararının ardından bölge halkı, Samsun Valiliği’ne dilekçe ile başvuru yaparak santralin faaliyetinin durdurulmasını ve kapatılmasını istedi. Kapatılması için mahkeme tarafından şirkete verilen bir aylık sürenin son günü, yöre halkı ve çevreciler santral önünde toplandı. Santralin kaçak çalışmasına engel olmak istediklerini belirten halk, valiliğin de mahkemenin kararını uygulayarak santralin mühürlemesini beklediklerini dile getirdi.