Haber-Sen İstanbul Şubeleri, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek işine son verilen 22 yıllık TRT çalışanı Deniz Salmanlı'nın görevine iade edilmesini istedi.

Haber: Fatoş Erdoğan

KESK'e bağlı Haber-Sen İstanbul Şubeleri, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ihraç edilen 22 yıllık TRT çalışanı Deniz Salmanlı için Harbiye’deki İstanbul Radyoevi önünde eylem düzenledi. Haber Sen İstanbul Şubeleri, Salmanlı’nın işe iadesini talep etti.

Basın açıklamasına KESK Haber-Sen üyeleri, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) adına Erol Önderoğlu ve İstanbul KHK'lar Platformu da destek verdi.

"İTİRAZ ETTİK, EDİYORUZ, EDECEĞİZ"

Basın açıklamasını KESK Haber-Sen 5 Nolu Şube Başkanı Özlem Berkit okudu. Basın açıklamasının aynı anda tüm Haber-Sen şubelerinde yapıldığını söyleyerek sözlerine başlayan Berkit, şu şfadeleri kullandı: 

İhraçlarla sürgünlerle yıldırılmaya çalışılan bütün arkadaşlarımız gibi Deniz Salmanlı sendikal mücadelemizin ve kadın hakları savunuculuğunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Gözden kaçırmayın

Haskoloğlu devleti 3 ay önce bilgilendirmiş Haskoloğlu devleti 3 ay önce bilgilendirmiş

TRT 22 yıllık şef montajcısı Deniz Salmanlı’yı OHAL uygulamalarının arkasına saklanarak ihraç etmiştir. TRT yönetimleri sınavla kuruma girmiş, TRT kültürüyle büyümüş yayıncı personelini kurumdan atma, uzaklaştırma çabasından vaz geçmiyor.

Geçtiğimiz 10 yılda iki kez yeniden yapılanacağız, çok fazla çalışan var denilerek kuruma sınavla, girmiş yetişmiş, kamu hizmeti yayıncısı tehditle emekli edildi, emekli olmayanlar başka kurumlara gönderildi.

Çalışan sayısı çok denilerek TRT’den uzaklaştırılan deneyimli ve nitelikli personel yerine ÖHT adı altında sınavsız ve niteliği belli olmayan, çok daha fazla kişi kuruma yerleştirildi.

Senelerce yaptığı işin kadrosuna atanmayan TRT personeli kadro beklerken, kuruma sınavsız alınan bu kişilere yükselme şansı tanındı ve kadro tanımları yapıldı.

İtiraz ettik, ediyoruz, edeceğiz…

Bir kez daha söylüyoruz; TRT Kamu hizmeti yayıncılığı yapmak üzere kurulmuş bir yayın kurumudur ve bu özel hizmet ancak bu görev için sınavla seçilmiş bu alanda yetiştirilmiş bu hizmeti sürekli yapmak üzere alınmış kişilerce ile yürütülebilir.
TRT kar amacı gütmemeli, kamu yararına yayın yapmalıdır. Toplumun tüm kesimlerinin sesi olmalıdır. TRT ‘nin geliri de bu amaçla kullanılmalıdır.

Tarafsızlığı Anayasada hükme bağlanan TRT, halkındır. TRT’nin mal varlıkları olan binaları da halkındır. TRT’de kadın ve erkekler eşit şartlarda yan yana çalışır.

"BASKILARLAR SESİMİZİ KESMEYE ÇALIŞIYOR"

TRT’de örgütlü KESK Haber Sen gerçek TRT çalışanıyla bu ilkelerin bekçiliğini yapmaktan vazgeçmeyecek. TRT yönetimi ise baskılarla sesimizi kesmeye çalışıyor.

Deprem gerekçe gösterilerek boşaltılan Radyoevi ve Ulus yerleşkelerindeki binalar 'bizim dedik', 'geri döneceğiz' dedik, taşınma sürecinin kuruma yakışır bir biçimde gerçekleştirilmediğini söyledik.

TRT ortaya çıkan görüntüleri düzelteceğine bize soruşturma açarak susturmaya çalıştı. Binaya girişimizi engelleyerek sendikal faaliyetimizin önüne geçti.

Kurum İçi Yükselme Sınavının 'kadın – erkek ayrı sınıflarda yapılması kabul edilemez' dedik, kamuoyunu haberdar etmek üzere twitter çalışması yaptık, TRT yönetimi cevap vereceğine cadı avına çıkarak sosyal medya paylaşımlarımızla bizi baskı altına almaya çalıştı.

"HUKUK DEVLETİNDE SUÇU VE CEZAYI YARGI BELİRLER"

Sendikamızın eylemleri basında yer bulunca, üyelerimiz üzerinde baskı uygulamak üzere tek tek soruşturma açıldı.
MYK üyemizin taşınma esnasında binada fotoğraf çektiği gerekçesiyle maaşı kesildi.

Ve geçtiğimiz hafta 22 yıllık şef montajcı Deniz Salmanlı bir tweeti gerekçe gösterilerek kurumdan atıldı.

Tesadüfe bakın ki Deniz Salmanlı hakkındaki soruşturma Sendikanın Haremlik- Selamlık Tweettır eyleminin hemen ertesi günü yani 2 Nisan 2021 tarihinde açıldı.

 Salmanlı’nın kurumdan atılma sürecinde kurum içi disiplin yönetmeliği işletilmemiştir. Sadece bir müfettişe verdiği ifade ile soruşturma hızlıca tamamlanmıştır. Sonuç olarak Deniz Salmanlı, müfettişin raporunu bile okumamış ve göreve henüz atanan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın tek bir imzası ile kurumdan ihraç edilmiştir.

Hukuk devletinde suçu ve cezayı yargı belirler.

Deniz Salmanlı’nın atılmasının asıl nedeni sendikal faaliyetler kapsamında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıdır. TRT Harbiye binasındaki arşivin yeni yerine uygunsuz taşınması; görevde yükselme sınavının haremlik-selamlık düzende yapılması gibi.

"TRT YÖNETİMİ YETKİLERİNİ KÖTÜYE KULLANDI"

Soruşturmaya konu sosyal medya paylaşımları, sendikal faaliyetler kapsamındadır. Oysa TRT yönetimi Deniz Salmanlı’nın kişisel hesabını mercek altına alarak suç yaratma çabası içine girmiştir. Kızıldere 'olaylarının yıl dönümü paylaşımı bahane edilerek Deniz Salmanlı’nın ihraç edilmesi kabul edilemez.

OHAL döneminde çıkarılan 375 Sayılı KHK’nın 35. maddesinin B fıkrasının 10. Bendi uygulanarak Deniz Salmanlı ihraç edilmiştir. Oysa OHAL sözde kalkmıştır. 375 sayılı KHK 2018 yılında geçici olarak yürürlüğe girmiş ve 31.07.2021’de uygulanma süresi 1 yıl uzatılmıştır.

Bu OHAL uygulamalarının hala yürürlükte olduğunun göstergesidir. TRT yönetimi de bu yetkiyi kötüye kullanmıştır.

657 sayılı devlet memuru yasası çerçevesinde kuruma sınavla girmiş, 22 yıl boyunca görevini başarıyla yapmış, hakkında hiçbir disiplin soruşturması açılmamış bir devlet memurunun, 375. Maddenin arkasına sığınılarak işten atılması Yetkinin kötüye kullanılmasıdır.

TRT yönetimine bir kez daha sesleniyoruz yetişmiş memuruna sahip çık, kurumda iç disiplin sürecini olması gerektiği gibi işlet. Çalışanların savunma hakkını elinden alma. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça hiçbir çalışanını suçlu ilan etme.

"BU HUKUKSUZ UYGULAMAYA SON VERİN"

Hukukçu bile olmayan kişilerin bu kadar ağır sonuçlara bu kadar kolay neden olması kabul edilemez. TRT'nin gerçek sahibi halktır.

TRT sizin vazgeçmeyin. Biz vazgeçmiyoruz, evimiz olan bu kurumdan vaz geçmiyoruz. 22 yıllık Şef montajcı, Sendikacı, kadın hakları aktivisti, Deniz Salmanlı vaz geçmiyor. Sınavla, alnının teri ile girdiği kurumdan 2 imza ile gönderilmeyi kabul etmiyor.

TRT çalışanları ve TRT de örgütlü KESK Haber Sen olarak bir kez daha TRT yönetimini kamu hizmeti yayıncılığına dönmeye ve bu yayını yapabilecek nitelikli personeline sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Yeni Genel Müdür Sayın Pro.DR. Mehmet Zahit Sobacı’ya çağrımızdır; Deniz Salmanlı hakkında verilen bu hukuksuz uygulamaya son verin ve kendisini görevine iade edin."

SALMANLI: "BU HAKSIZLIK KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜNÜYOR"

Açıklama sonrası dokuz8HABER'e açıklamalarda bulunan Deniz Salmanlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu haksızlık kilometrelerce öteden görünüyor. 657'ye tabi bir memurum disiplin süreci işletilmeden ihraç edildim. OHAL bitti oysaki sanki bu madde amirlerin İnsiyatifi ile muhalif seslerin kısılmasına dönüştü ülkemizde.
Ben TRT'nin halkın olduğunu söyledim çünkü vergilerinden ben ekmek yedim bugüne kadar ve bunun gururunu taşıdım. Benim sorumluluğum halka karşı halkımız bilsin ki onların milli güvenliğini tehdit etmiyorum kurumlarıma sahip çıkıyorum laik, demokratik Türkiye  eşit kardeşlik içinde yaşadığımız bir ülkeyi seviyorum ve özlüyorum."

"TRT'Yİ BU HAKSIZLIKTAN DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş ise şöyle konuştu:

"TRT bir kamu kuruluşudur. Deniz Salmanlı'nın işten atılması hukuksuz ve adil değildir. 22 yıllık bir çalışanın sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten atılması en hafif tabiriyle haksızlıktır. TRT yönetimi bu haksızlıktan dönmeye çağırıyoruz. TGS olarak bu mücadelede Haber-Sen’in yanında olmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Haber-Sen’in yöneticisi olan ve TRT’de 22 yıldır çalışan şef montajcı Deniz Salmanlı, TRT’nin düzenlediği harem-selamlık sınavdan bir gün sonra açılan soruşturmada yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı.

habersen1

habersen2

habersen3