Haber: Fatoş Erdoğan

KESK'e bağlı Haber Sen İstanbul Şubeleri, “Sürgün çağdışı bir baskı aracıdır sürgünleri durdurun” şiarıyla Sirkeci’de bulunan PTT Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

AFP’de 3 Mayıs’ta grev var AFP’de 3 Mayıs’ta grev var

Basın açıklamasını Haber Sen Genel Merkez Yöneticisi Banu Savaş okudu. Banu Savaş, PTT yönetiminin haksız ve hukuksuz birçok uygulamaya imza attığını belirterek sözlerine başladı.

“ARTAN İŞ YÜKÜ VE KEYFİ UYGULAMALAR...”

“Derinleşen ekonomik kriz ve pandemiyle birlikte ağırlaşan çalışma koşulları, Türkiye’de tüm emekçilerin yaşamlarını sarsmaya devam etmektedir” diyerek PTT emekçilerinin sorunlarına dikkat çekti.

Savaş ayrıca, “PTT emekçilerinin üzerindeki iş yükü de gün geçtikçe artmakta, bununla birlikte keyfi uygulamalarla angarya iş, mobbing ve sürgünler yaşanmaktadır” dedi.

habersen3-1

“8 YILDIR YÜKSELME SINAVI YAPILMIYOR”

Banu Savaş, “PTT liyakat ilkesinin esamesinin okunmadığı bir kurum haline gelmiştir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"PTT’de son 8 yıldır görevde yükselme sınavı yapılmamaktadır. Bunun yerine kurum dışından PTT’nin işleyişini bilmeyen, kurum kültürüyle yetişmemiş, yetersiz kişilerin yanı sıra; yandaş sendikaların yöneticileri liyakatsiz biçimde kuruma üst düzey yönetici olarak atanmaktadır.

Son 5 yıldır personel alımı yapmayan kurumda; emekli, ölüm, kurum değiştirme ve istifalar nedeniyle kadrolu personel sayısında ciddi azalmalar olmuştur. En çok personel eksilmesi yaşanan il İstanbul’dur.

Ancak PTT Yönetimi personel eksikliğinin had safhada olduğu İstanbul’da yandaş sendika üyesi olmadığı için bir PTT emekçisini isteği olmaksızın il dışına sürgün etmiştir. İş yükünün artıp, personel sayısının ciddi oranda düşmesine rağmen her yıl PTT’nin milyarlarca lira zarar ettiği Sayıştay raporlarına yansımıştır. Az personel istihdam ederek işlem ve iş yükünü artıran PTT, nasıl oluyor da zarar ediyor diye soruyoruz. Yandaş sendika yöneticilerini memurluktan başmüdür yardımcılığına, başmüdürlüğe, daire başkanlığına atayanlar, PTT’nin uğradığı zararın asıl sorumlularıdır.

habersen1-1

“EMEĞİMİZE VE PTT’YE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Tüm bunlar yaşanırken sessiz kalacağımızı sananlar yanılıyor! Biz KESK Haber-Sen olarak emeğimize, geleceğimize ve halkın kurumu PTT’ye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm bunlara karşı ses çıkardığımız için sürgünlerle Haber-Sen’e baskı yaparak, sendikamız üzerinden PTT emekçilerini sindirmeye ve korkutmaya çalışıyorlar. Sendikamızın yöneticilerini ve üyelerini sürgün ederek bizleri cezalandırdıklarını düşünen PTT yöneticileri suç işlemektedir.

“SÜRGÜN İNSANLIK SUÇUDUR”

PTT yönetimi hiçbir gerekçe bildirmeden, üyemiz Hüseyin Koca’yı İstanbul’dan 1350 km uzaklıktaki Erzurum’un Uzundere ilçesine isteği dışında sürgün etmiştir. Sürgün edilen arkadaşımızın eşi İstanbul’da çalışma hayatına ve çocukları İstanbul’daki okullarda eğitim hayatlarına devam etmektedir. Verilen il dışı nakil kararı aynı zamanda üyemizin aile bütünlüğünü bozmaktadır. Oysa geçen tayin döneminde PTT yönetimi İstanbul’da personel eksikliğini gerekçe göstererek, mazereti olanlar dışında il dışı tayinleri yapmama kararı almıştı. Bilgimiz dışında İstanbul’a personel alımı mı yapılmıştır? Bu alım yapılmadıysa arkadaşımız neden isteği dışında Erzurum’a tayin edilmiştir? Arkadaşımız hakkında herhangi bir soruşturma yokken, keyfi ve hukuksuz bir şekilde, isteği dışında yerinin değiştirilmesini kabul etmiyoruz. Aile birliğine kastedilerek arkadaşımıza uygulanan sürgün insanlık suçudur. 

PTT yönetimine soruyoruz, ne zamandan beri soru sormak suç olmuştur?

Aynı hafta içerisinde Kanun’da açıkça  ‘Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez’ denilmesine rağmen PTT Yönetimi Kanunun bu açık hükmünü tanımayarak Sancaktepe Posta Dağıtım Merkezi’nde 2 yıla yakın bir süredir geçici görevde olan üyemiz Sencer BİNGÖL’le birlikte iki mesai arkadaşımızı istekleri dışında farklı merkezlere görevlendirmiştir. Zaten geçici görevde olan Sencer BİNGÖL yeniden geçici görevle Maltepe Posta Dağıtım Merkezine görevlendirilmiştir. Gerekçe ise Başmüdür Yardımcısı Bahtiyar Özcan’ın Sancaktepe Posta Dağıtım Merkezi’ni ziyaret ettiği esnada arkadaşlarımızın kendisine soru sormalarıdır. Soru sorulması, amirin hoşuna gitmemiş ve hemen ardından arkadaşlarımızın işyerleri keyfi bir şekilde değiştirilmiştir.

PTT yönetimine soruyoruz, ne zamandan beri soru sormak suç olmuştur?

Yine yetkili olduğumuz Şişli Posta Dağıtım Merkezi’nden şube yöneticilerimiz İhsan Gülmez ve Musa Yıkılmaz ile 2 üye arkadaşımız hiçbir gerekçe gösterilmeden farklı merkezlere sürgün edilmişlerdir. Yetkililerle yaptığımız görüşmede, açık bir şekilde Şişli Posta Dağıtım Merkezi’nde yetkili sendika Haber-Sen olduğu için sendika yöneticisi arkadaşlarımızın işyerlerinin değiştirildiğini beyan etmişlerdir. Bu sürgünler insanlık dışıdır ve kanunlara aykırıdır.

habersen

“SUÇ İŞLİYORSUNUZ, DERHAL BU SUÇTAN GERİ DÖNÜN”

Bu keyfi uygulamalara imza atanlara buradan sesleniyor ve uyarıyoruz; suç işliyorsunuz, derhal bu suçtan geri dönün! Ne kanunlara, ne yönetmeliğe ne de insani değerlere uygun olmayan bu uygulamalardan vazgeçin! PTT’de kimse ağa ve efendi olmadığı gibi, bizlerde ne birilerinin marabasıyız ne de kölesiyiz. Bizler halka hizmet götürmek için canla başla çalışan ve insanca emeğinin karşılığını almak isteyen kamu emekçileriyiz.

Buradan yine tekrar ediyoruz; yaptığınız bu sürgünler insanlık dışıdır ve kanunlara aykırıdır. Bu yanlışınızdan bir an önce vazgeçin! KESK Haber-Sen olarak bu hukuksuz uygulamalara imza atanlara hukuk önünde hesap soracağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz.”