Yurtta bugün hava durumu nasıl? Sel uyarısı! Yurtta bugün hava durumu nasıl? Sel uyarısı!

Kimlik Bildirme Kanunu'nun uygulanması ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak, günübirlik ev kiralamalarında da kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Yapılan düzenlemeye göre; günübirlik kiralanan evlere ilişkin sorumlu işletici bulundurmak zorunlu olacak ve kayıt altına alınan işlemler 5 yıl süreyle muhafaza edilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın ‘Kimlik Bildirme Kanunu'nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik'te Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle yönetmeliğe, “günübirlik kiralanan ev” tanımı eklendi. 

TÜM KAYITLAR BİLGİSAYARDA GÜNÜ GÜNÜNE TUTULACAK

Buna göre; özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ve işletmeler, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutacak. Genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak mevcut bilgi, belge ve kayıtlar anlık olarak bildirilecek. Bu veriler üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınacak ve 5 yıl süreyle muhafaza edilecek. Günübirlik kiralanan evlerde, ‘her an ulaşılabilecek’ mahiyette sorumlu işletici olacak.

ÖĞRENCİ YURTLARININ KAYITLARI KOLLUK KUVVETLERİNİN BİLGİSAYAR TERMİNALLERİNE BAĞLI OLACAK

Yönetmelik uyarınca, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler ve çalışanlarla ilgili bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, 3 gün içinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilecek. Köy ve mahalle muhtarları, sorumluluk bölgelerinde bulunan iş yerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri, talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin edecek.

İŞLETİCİ VE YÖNETİCİ MÜŞTEREKEN SORUMLU OLACAK

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri, örneğine uygun şekilde en yakın kolluk birimine bildirilecek. İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olacak.