Türkiye’nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde yer alan Yıldızkoy’un imara açılmasına itiraz eden CHP Gökçeada İlçe Başkanı İsmail Öztürk, birkaç arazi sahibinin rantı uğruna alanın betona teslim edilmemesi gerektiğini kaydetti.

"YILDIZKOY'UN İMARA AÇILMASINI KABUL ETMİYORUZ"

CHP Gökçeada İlçe Başkanı İsmail Öztürk, Türkiye’nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde yer alan Yıldızkoy’un imara açılmasını kabul etmediklerini belirten bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamasında “288 dönümlük bu bölgenin imara açılmasının adaya ve bölgeye yapılan bir ihanet olarak görüyoruz” diyen Öztürk, birkaç arazi sahibinin rantı uğruna alanın betona teslim edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"BETONA BOĞACAKLAR"

Öztürk, söz konusu bölgenin 2. derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle yasal açıdan yapılaşmanın olamayacağını düşündüklerini belirterek, “Belediye Meclisince kabul edilen 1/1000 lik planda her ne kadar 1/5000 lik planlara göre oranlar düşürülmüş olsa da yine de 288 dönümü kapsayan alana yapılacak olan konut, işyeri ve diğer donatılarla orası betona boğulacaktır. Bu alanın imara açılması Gökçeada’da var olan altyapı sorununu daha da artıracak, ayrıca Gökçeada’da zaten bir arıtma sisteminin olmayışı da düşünülürse çevre açısından büyük handikap oluşturacağı düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Sualtı Milli Parkı’nın su altı florası açısından çok zengin bir alan olduğunu hatırlatan Öztürk, açıklamasına şöyle devam etti:

“BİZLERİN GÖRÜŞÜNE BAŞ VURULMADAN MECLİSE GETİRİLDİ”

“Yıldızkoy’un imara açılma süreci tarihsel olarak şöyledir: 2010 yılında alanın 25 binlik planı yapılarak süreç başlatılıyor. Daha sonra 2012 yılında 5 binlik plan yapılarak, alan imara açılmış oluyor. 2015 yılında ise şehrin tamamı ile birlikte bu alanın da 100 binlik planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu alanı Şehir gelişim alanı olarak belirliyor. Esasen burası daha önce onaylı 1/5000 lik plan ile katledilmek istenmiştir. Bu plan uygulanmış olsaydı bölgede daha büyük bir oranda yapılaşma olacaktı. 4 Ekim’de belediye meclisinde onaylan 1/1000 lik plan ve 1/5000 lik düzenlenmesi öncesi ittifak ortağı parti olmanın sorumluluğu gereği bizlerin görüşüne baş vurulmadan madde meclise getirilmiştir. Bu oylamada partimizin iki meclis üyesi ret oyu vermekle birlikte, partimizin İmar Komisyonu Üyesi de meclis küsüsünden buranın imara açılmamasını ayrıca sakıncalarıyla ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucu İyi Partinin dört meclis üyesi evet oyu vermiş AKP nin üç üyesinden toplantıya katılan bir üyesi çekimser oy kullanması sonucu İyi Partinin oylarıyla meclisten geçmiştir.”

“ADAMIZIN BAKİR HALİNİN KORUNMASI ÇOK ÖNEMLİ”

“Adamızın Organik Ada vizyonuna uygun olarak bu alanın bakir halini koruması çok önemlidir. Yapılaşma kararının iptal edilmesi için tüm sivil toplum kurum ve kuruluşlarını iş birliğine, güç birliğine çağırıyoruz.Ülkemiz bir Hukuk Devletidir.Bu sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.Bu konuda biz CHP olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bu planla ilgili nihai karar mercii Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruludur. Bu kurulun kararı kabul etmemesi yönünde halkımızı duyarlı olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz. Yıldızkoy’daki imar kararı halkın yararına bir karar değildir. Bu planın iptali, ancak halkın kendi meselelerine sahip çıkması ve direnişiyle mümkündür.”