Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl itibariyle en fazla gelir eşitsizliği İstanbul’da ölçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 için ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları’nı açıkladı. 

Türkiye’de ortalama yıllık eş değer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, 2021’de 37 bin 400 lira olarak hesaplandı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2’nci düzey bölgeleri itibariyle söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 51 bin 765 lirayla İstanbul oldu. Bunu 47 bin 595 lirayla İzmir bölgesi ve 46 bin 516 lirayla Ankara bölgesi izledi.

Gözden kaçırmayın

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitingine yüz binler katıldı: "Haramilerin saltanatı yıkılıyor" CHP'nin 'Milletin Sesi' mitingine yüz binler katıldı: "Haramilerin saltanatı yıkılıyor"

Yıllık ortalama eş değer hanehalkı kullanılabilir gelirinin en düşük kaydedildiği bölge 18 bin 278 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari çıktı.

EŞİTSİZLİK EN AZ MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL VE TUNCELİ BÖLGESİNDE

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor.

Söz konusu oran Türkiye genelinde 7,6’yken, İBBS 2’nci düzey bölgelerinde bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,1’le Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 4,3’le Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bursa, Eskişehir, Bilecik olarak belirlendi.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgelerse 8,2’yle İstanbul, 7,7’yle Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve 7,2’yle Adana, Mersin oldu.

YOKSULLUK ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELER

Söz konusu bölgelerin her biri için eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,4’le Adana, Mersin, yüzde 13,7’yle Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan şeklinde sıralandı.

Göreli yoksulluk oranı en düşük İBBS 2’nci düzey bölgeleriyse yüzde 2,2’yle Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 6,5’le Bursa, Eskişehir, Bilecik ve yüzde 7,7’yle Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı.