Oktay, Cumhurbaşkanlığı'nın kaç adet uçağı olduğuna ilişkin, "Bunu rahatlıkla açıklayabiliriz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur. Bu bir sır değildir" açıklamasını yaptı. Oktay, "Tek adam" eleştirilerine ise, "Cumhurbaşkanımız daima milletimizin hak ve menfaatlerinden yana tutum sergilemiştir ama asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur. Bir gerçek vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan bugün bir dünya lideridir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2023 yılı bütçe teklifleri, ek bütçe dahil 2022 yılı başlangıç ödenekleri, 2021 yılı kesin hesapları, gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri ile Sayıştay raporları bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gün içerisinde gelen eleştirilere ve sorulara yanıt verdi. Oktay'ın konuşması özetle şöyle:  

"TÜRKİYE İDEALİYLE BAŞARI ROTASINDA İLERLEMEKTEDİR"

Ülkemiz 20 yıldır daha müreffeh yarınlar, daha güçlü Türkiye idealiyle başarı rotasında ilerlemektedir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki bu yolculuk; gerektiğinde bedel ödeyen ama bağımsız politikalarını hayata geçirme konusunda asla taviz vermeyen büyük Türkiye yolculuğudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi reformu; kalkınmayı demokrasiyle desteklemek, güven ve istikrarı hukuk devleti ilkesiyle güçlendirmek yönünden yolculuğumuzda önemli bir merhaledir. 

KUVVETLER AYRILIĞINI TESİS EDEN YÖNETİM SİSTEMİMİZ SAYESİNDE RİSKLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karar alma mekanizmalarını somut çıktılarla birleştiren, yönetimde eşgüdümü, acil durumlarda anında müdahaleyi kolaylaştıran, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini hızlandıran etkilerini her gün tecrübe etmekteyiz. Halihazırda Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olarak Bakanlıkları, bağlı ve ilgili kurumlarımızı ve Kurulları etkin şekilde koordine ederek, hızlı karar alma mekanizmamızın avantajlarını uygulamaya yansıtıyoruz. Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında belirgin kuvvetler ayrılığını tesis eden yönetim sistemimiz sayesinde riskleri en iyi şekilde yönetiyoruz. İddiaların aksine erkler arası denge ve denetim mekanizmaları da net şekilde işlemektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİMİZ TEK ADAM DEĞİL, İSTİŞARE VARDIR, KATILIMCI DEMOKRASİ VARDIR

Gücün erklerin birinde toplanması hem sistemin yapısında hem de uygulamada mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizde tek adam değil, istişare vardır, katılımcı demokrasi vardır, hızlı ve etkin karar alma mekanizmaları vardır. Cumhurbaşkanımızı doğrudan millet seçmiştir ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

ŞAHLANIŞ ÇOKTAN GERÇEKLEŞMEYE BAŞLADI VE DEVAM EDİYOR

Şahlanma nerede diyordunuz ya, işte şahlanış çoktan gerçekleşmeye başladı ve devam ediyor. Her bir vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyan, yüzünü ak eden, başını dik tutan çalışmalarıyla, ifade edildiği gibi bir Cumhurbaşkanı açığı asla bırakmadan, toplumun tüm kesimlerine hitap etmektedir.

MISIR İLE DE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNE YÖNELİK TEMASLARIMIZ SÜRMEKTEDİR

Ortadoğu’da son dönemde yaşanan jeopolitik dönüşüm bölge ülkelerinin yaklaşımlarına da yansımıştır. Ülkemizin bölge sathında yürüttüğü işbirliğini önceleyen tutum, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail’le ikili ilişkilerde de yeni bir döneme girilmesiyle neticelendi. Mısır’la da ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız, iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatleri ve karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir. Ülkemizin, milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptık ve onu yapıyoruz... Nasıl ki Azerbaycan’ın vatan muharebesine en güçlü katkıyı verip sonrasında yine aynı şekilde bölgede istikrar için Ermenistan ile normalleşme sürecini Azerbaycan ile birlikte destekliyorsak, masada ve sahada hangi yol milletimizden yanaysa ona yönelmeye devam edeceğiz.

CUMHURBAŞKANIMIZ TEK ADAM OLMAMIŞTIR, OLMAYA DA NİYETİ YOKTUR

Cumhurbaşkanımız daima milletimizin hak ve menfaatlerinden yana tutum sergilemiştir ama asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur. Bir gerçek vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan bugün bir dünya lideridir.

İLK 9 AY İÇERİSİNDE CARİ AÇIĞIMIZ YAKLAŞIK 38 MİLYAR DOLAR OLMUŞTUR

Yatırımı, istihdamı, üretim, ihracat ve cari fazla hedefli büyümeyi önceleyen bir ekonomik model ile hareket ediyoruz. Bu politika çerçevesinde cari işlemlerde kalıcı iyileşmenin yanı sıra dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi de sağlamak temel amacımızdır. Bununla birlikte, enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar 2022 yılında cari dengemizi olumsuz etkilemiş, yılın ilk 9 ayında cari açığımız yaklaşık 38 milyar dolar olmuştur.

ENERJİ İTHALATIMIZ İLK 10 AYDA GEÇEN YILA GÖRE 43 MİLYAR DOLAR ARTMIŞTIR

Dünya Bankası verilerine göre 2022 Ocak-Ekim döneminde salgın öncesine kıyasla; enerji emtia fiyatları endeksi yüzde 97, enerji dışı emtia fiyatları endeksi yüzde 50, tarım emtia fiyatları endeksi yüzde 43, ham petrol varil fiyatı yüzde 56, Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 792 ve kömür fiyatları yüzde 416 oranında artmıştır. Dış kaynaklı olan tarihi düzeydeki bu artışlar ithalat birim fiyatlarımızı ciddi ölçüde arttırmış, enerji ithalatımız ilk 10 ayda geçen yıla göre yüzde 118,4, yani 43,7 milyar dolar artmıştır.

ÜLKEMİZ, KÜRESEL FİYATLARDAKİ ARTIŞLARDAN OLUMSUZ ETKİLENMİŞTİR

Fiyat istikrarı ve ücret adaleti ile ilgili sorular vardı. Gıda fiyatları; enerji, hammadde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep gibi birçok faktör ve eğilimden etkilenmektedir. Son dönemdeki gelişmeler, üretici girdi ve lojistik maliyetlerinin önemli derecede yükselmesine sebep olmuştur. Başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışlar dikkat çekmektedir. Ülkemizde, küresel fiyatlardaki bu artışlardan olumsuz etkilenmiştir.

DÖVİZ KURUNDAKİ OYNAKLIĞI AZALTMAK AMACIYLA KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI BAŞLATILMIŞTIR

Ücretler konusuna gelince; en düşük devlet memuru aylığı, 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla 9 bin 105 liraya yükseltilmiştir. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 78,6 oranında kümülatif artışlar yapılmıştır. Türk lirasını daha cazip hale getirmek ve döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulaması başlatılmıştır. Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.

'KADINA ŞİDDET, İNSANLIĞA İHANETTİR' DİYEREK ŞİDDETLE MÜCADELEDEKİ KARARLILIĞIMIZI YİNELİYORU'

Birçok farklı meslekte kadın çalışan oranının yüksek olması uyguladığımız politikaların en somut göstergesidir. Örnek vermek gerekirse; öğretmenlerin yüzde 57’si, 23 bin 268 hakimin yüzde 52’si kadındır. Kamu ve vakıf üniversitelerinde kadın öğretim görevlisi oranı yüzde 51’dir. Toplam kamu çalışanlarının yüzde 42’si kadındır. 73 kadın büyükelçimiz, 13 kadın başkonsolosumuz görevdedir. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde 'kadına şiddet insanlığa ihanettir' diyerek şiddetle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Biz kadının güçlendirilmesi konusunu muhalefetin aksine bir polemik malzemesi olarak değil medeniyetimizin bir gereği olarak, kadınlarımızı başımızın tacı bilerek ele alıyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞININ 8 TANE UÇAĞI VARDIR

Bir başka soru vardı, Cumhurbaşkanlığı'nın kaç tane uçağı olduğu ile alakalı. Burada bir sorunumuz yok. Bunu rahatlıkla açıklayabiliriz. Bu bir sır da değil. Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur. Bu bir sır değildir. Bu uçaklar sayın Cumhurbaşkanımızın ve yine tüm kabine üyelerinin ve devlet üst görevlilerinin önemli işlerinde kullanılmaktadır. Sadece devlet işlerinde kullanılmaktadır.

CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ SONA ERDİĞİNDE BUNLARIN DA GÖREVİ SONA ERER

Üst düzey bürokratların görevden alınması ile ilgili. Devlette sürekliliğin esas olması gerektiğiyle alakalı. Burada da atama usulüne göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre üst düzey kamu görevlilerin görev süresi atandıkları tarihte görevde olan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona erer. Bunlar görev süreleri bitmeden yine Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabilir.

MUMCUOĞLU'NUN İFADE VERMESİNİN VEYA HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMESİNİN ENGELLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

MİT tüm eylem emareleri ve saldırılarına dair teknik ve saha istihbaratı tespitlerini ivedilikle ilgili birimlerle paylaşarak birçok eylemin önlenmesine katkı sağlamaktadır. Yine bir soru vardı, MİT ile ilgili: 'MİT bir iç teşkilat olarak kullanmaktadır. Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Necip Fazıl Hablemitoğlu’nun failidir. Bu cinayetten sonra MİT, Mumcuoğlu’nu korumuştur. Neden savcılıkta ifade vermesi engellenmesinin sebebi nedir..' Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun ifade vermesinin veya hakkında soruşturma yürütülmesinin engellenmesi söz konusu değildir. Kaldı ki olay tarihinde adı geçenin teşkilatla da bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

SAYIN PAYLAN'IN ŞAHSIYLA İLGİLİ BELİRTMİŞ OLDUĞU HUSUS DA TİTİZLİKLE İNCELENİP DEĞERLENDİRİLİYOR

Yine sayın Paylan’ın gündeme getirdiği şahsına yönelik tehdide dair bir, aslında soru niteliğinde konu vardı. Bununla alakalı her bir vatandaşımızın can güvenliğini tesis etmek üzere tüm güvenlik görevlilerimiz canla başla çalışmaktadır. Sayın Paylan’ın şahsıyla ilgili belirtmiş olduğu husus da güvenlik birimlerimizce titizlikle incelenip değerlendirilmektedir. Konunun hassasiyetine binaen, konuyla ilgili gelişecek somut, güncel, yakın tehlike emarelerinin de gecikmeksizin güvenlik birimlerimizle paylaşılması önemlidir."