İSİG Meclis'i Eylül ayına ilişkin iş cinayetleri verilerini paylaştı. Yılın ilk dokuz ayında bin 359 işçi yaşamını yitirdi.

Kasa açıkları işçilere ödetilmek isteniyor Kasa açıkları işçilere ödetilmek isteniyor

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Eylül ayına dair iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre yılın ilk dokuz ayında en az bin 359 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Eylül ayında ise 157 işçi yaşamını kaybetti.

İSİG Meclisi'nin raporunda havaların soğumasıyla birlikte azalan tarım işkolundaki iş cinayetlerinin azaldığı bilgisi yer aldı.

Raporda gemi-tersane işkolundaki güvencesizliğe dikkat çekilerek meslek hastalığı mücadelesinin yeniden hareketlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

İSİG Meclisi göçmen-mülteci işçi gerçekliğine de dikkat çekerek belirsiz saatlerde çalışan atık toplama işçiliği için örgütlenme çağrısı yapıldı.

Eylül ayında en fazla iş cinayetinin yaşandığı işkolları inşaat/yol ve tarım işkolları oldu. Ölüm nedenlerinde ise ezilme/göçük ve trafik-servis kazası öne çıktı.

eylülayıişcinayetleri