Eskişehir'de Ulus Anıt Meydanı'nda sivil toplum örgütleri savaş karşıtı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına SES Şube Eşbaşkanı Özge Yılmaz okudu.

Eskişehir'de Ulus Anıt Meydanı'nda sivil toplum örgütleri savaş karşıtı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına SES Şube Eşbaşkanı Özge Yılmaz okudu.

"Son yıllarda emperyalistler arasında artan hegemonik güç savaşları ve silahlanma yarışı Ukrayna krizinde savaşa dönüşmüştür" denilen açıklamada, "Tüm gelişmeler çatışmaların kısa sürede sonlanmayacağını, emperyal güçlerin dünya sisteminde lehlerine sonuçlanacak değişiklikler için düğmeye bastığını göstermektedir.
Çıkarları dışında hiçbir şeyi umursamayan NATO, Rusya’ya karşı kuşatma, yayılma ve genişleme stratejisi uygularken Rusya eski gücüne kavuşmak için kendi içerisinde baskı politikalarını süreklileştirirken dışarıya yönelik hegemonik güç politikalarını hayata geçirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehir savaş karşıtı açıklama 2

"SAVAŞ UKRAYNA'YA KİMİN HAKİM OLACAĞIYLA İLGİLİDİR"

"Savaş, Ukrayna’ya kimin hâkim olacağıyla ilgilidir.  Emperyalist çıkarlar, yayılmacı ve sömürgeci hevesler savaşla sonuçlanmıştır" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ne yazık ki, tüm savaşlarda olduğu gibi en büyük bedeli ezilenler, emekçiler ödemektedir. Ukrayna krizinde de daha şimdiden yerleşim yerleri bombalanmaya başlanmış, çok sayıda çocuk ve kadın olmak üzere, siviller  yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştır. Oysa krizin tek masumu bölgede yaşayan halklar ve emekçilerdir. Bu nedenle geçmişten bu yana emekçiler ve ezilen halklar savaşa karşı barışı savunurken, emperyalistler sömürüyü ve savaşı varlıklarının temeli olarak görmüştür."

"SAVAŞ ÇOCUKLARIN ÖLMESİ DEMEKTİR"

Açıklamada, "Ukrayna ve Rus halkları kardeştir. II. Dünya Savaşında Alman faşizmini durduran bu iki halkı savaştıran milliyetçi ve yayılmacı politikalar bir kez daha yenilecektir. Bizler biliyoruz ki;

Gözden kaçırmayın

HDP’den Çerkes Katliamı için kanun teklifi HDP’den Çerkes Katliamı için kanun teklifi
  • Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!
  • Savaş çocukların ölmesi demektir! 
  • İnsanlık suçu olan savaşlarda kadınlar en büyük bedeli ödeyenlerdir. 
  • Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek artması demektir!
  • Savaş, emekçilerin ekmeğinin küçülürken zenginlerin kasalarının dolması demektir!
  • Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan kaldırılması demektir!
  • Savaş, iktidarların baskı politikalarına kılıf uydurulması demektir. İnsan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılmasıdır! Çevrenin, doğanın tahrip edilmesi demektir!" denildi.

Eskişehir savaş karşıtı açıklama 3

"SAVAŞI DURDURMAK İÇİN GEÇ DEĞİLDİR"

"Savaş sürdükçe onlar kasalarını dolduracak, halk yoksulluğa mahkûm olacaktır! Bahsedilen ekonomik yaptırımlardan iddia edildiği gibi bankalar, sermaye değil en fazla yoksul haklar, emeği ile geçinenler etkilenecektir.
Savaşı durdurmak için geç değildir" denilen açıklama şöyle devam etti:

  • Rusya, işgal ettiği topraklardan çekilmeli, tüm yabancı güçler Ukrayna’dan elini çekmeli, Ukrayna’nın geleceğine Ukrayna emekçileri karar vermelidir.
  • ABD ve NATO, doğuya doğru genişleme politikasına son vermeli, ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye yönelik siyasi operasyonları durdurmalı, Ukrayna’da faşist örgütlerin finanse edilmesi gibi kışkırtmalardan vazgeçmelidir.Türkiye, savaşa ortak olmamalı, emperyalist savaş örgütü NATO’dan derhal çıkmalı, NATO’nun ülkemizdeki tüm askeri üslerine el konulmalıdır

Bir kez daha altını çizerek belirtiyoruz ki, bu savaşın kaybedeni Ukrayna ve Rus emekçileri ve dünya halklardır. "