DİSK Genel-İş'in Emek Araştırma (EMAR) dairesinin her yıl hazırladığı Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu'na göre gelir eşitsizliği derinleşti, kişi başına düşen milli gelir Cumhuriyet tarihinde ilk kez üst üste 7 yıl azaldı.

Genel-İş'in araştırma dairesi EMAR'ın raporunda işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların ve çocukların insanca yaşam koşullarından uzak; büyüyen gelir eşitsizliğiyle derinleşen sosyal adaletsizlik, yoksulluk ve yoksunluk içerisinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiği belirtildi. Raporda, kişi başına düşen milli gelirin Cumhuriyet tarihinde ilk kez üst üste 7 yıl azaldığı vurgulanan raporda, Türkiye'nin eşitsizlikte Avrupa’da ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Gözden kaçırmayın

Kayseri'de 1 Mayıs mesajı: "Birleşerek kazanacak ve değiştireceğiz" Kayseri'de 1 Mayıs mesajı: "Birleşerek kazanacak ve değiştireceğiz"

7,4 MİLYON ÇOCUK YOKSULLUĞUN PENÇESİNDE

Rapora göre; Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik grup, en yoksul yüzde 20'lik gruptan 9 kat fazla gelir elde ediyor. Türkiye’de son 16 yılda enflasyon 5 kat, gıda enflasyonu ise 9 kat arttı. Çalışan her 10 kişiden birinin yoksul olduğu ifade edilen açıklamada, halkın yüzde 58’inin borçlu hale geldiği vurgulandı. 7,4 Milyona Yakın çocuğun yoksulluğun pençesinde olduğu raporda; "Asgari ücret ortalama ücret haline gelirkne, sendika olmak ücret düzeylerini korudu. Yüksek enflasyon karşısında halk ihtiyaçlarını karşılayamıyor!" denildi.