Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; Kayseri, Nevşehir, Ardahan, Afyonkarahisar ve Kayseri’de bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verdi.  

DSİ’nin bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına ilişkin kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayınlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun'un ek dokuzuncu maddesi uyarınca Kayseri’de 1, Nevşehir’de 2, Ardahan’da 30, Afyon’da 4, Kayseri’de 6 olmak üzere toplamda 42 arazi için toplulaştırma kararı verildi.  

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?

Arazi toplulaştırması; çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine "arazi toplulaştırması” deniliyor. 

KAMİAD: Geniş Kapsamlı Sicil Affı torba yasa teklifine dahil edildi KAMİAD: Geniş Kapsamlı Sicil Affı torba yasa teklifine dahil edildi