Türk Tabipleri Birliği'nin 65 ilden 1370 hekimin katıldığı anket sonuçlarına göre, 4 özel hekimden 1’inin geliri yarı yarıya azaldı. 4 özel hekimden 3’ü ise yasal çalışma sınırlarının üzerinde çalışmaya zorlanıyor.

Türk Tabipleri Birliği, özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sorunlarını saptamaya yönelik anketin sonuçlarını basın açıklamasıyla paylaştı. 65 ilden 1370 hekimin katıldığı anketin sonuçlarına göre, 4 özel hekimden 1’inin geliri yarı yarıya azaldı. Ankete göre 4 özel hekimden 3’ü ise yasal çalışma sınırlarının üzerinde çalışmaya zorlanıyor.

Gözden kaçırmayın

Türkiye'de 1407 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 1407 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

"EMEK BİZİM, SÖZ BİZİM"

 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, “Siyasal iktidarın sağlık politikaları sonucunda kamusal sağlık hizmeti özel sektöre devredilmesi teşvik edilerek hızla büyüyen özel sağlık sektörü ortaya çıktı. Piyasa dinamikleriyle hareket eden özel sağlık sektörü, binlerce sağlık çalışanının çalışma koşullarını serbest piyasa koşullarına göre yeniden oluştuğu bir ortam yaratmıştır. Özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız nitelikli ücret gaspı, taşeron hekimlik, ciro baskısı, güvencesiz çalışma, sendikasızlık, mesleki tükenmişlik, çalışma saatlerinin fazlalığı, aşırı nöbet, uygun olmayan çalışma koşulları, yetersiz mesleki eğitim gibi birçok sorun yaşamaktadır. Bu sorunları hep birlikte değiştirecek irademiz, gücümüz var. Emek bizim, söz bizim" diye konuştu.

"İNSANCA ÇALIŞMAYA OLANAK VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİ"

Yerlikaya özel sağlık kuruluşlarında hekimler aleyhine birçok madde içeren dayatmacı sözleşmelere son verilmesini ve TTB’nin bu süreçlere müdahil olabilmesini talep etti. Hekimlerin resmi tatil günlerinde çalışmaya zorlanmaması gerektiğini aktaran Yerlikaya “Meslektaşlarımız çalışma koşulları ve çalışma alanları insanca çalışmaya olanak verecek biçimde düzenlenmelidir” diye konuştu.

"YÜZDE 75'İ YASAL SÜREDEN DAHA UZUN ÇALIŞIYOR"

Anket çalışmasının sonuçları ise şu şekilde:

•Hekimlerin sadece yüzde 19,78’inin aylık kazancı yaşamını idame ettirebilmesi için yeterli oluyor. Yüzde 32’sinin primleri olması gerekenden daha düşük düzeyde yatırılıyor.
•Yüzde 26,72’sinin gelirleri yarıdan fazla, yüzde 27,3’ünün gelirleri yarıdan az düştü. Yüzde 27,45’inin gelirlerinde anlamlı bir değişiklik olmadı. Gelirinin arttığını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 13,43 oldu.
•Yüzde 75’ine yakını yasal olarak belirlenenden daha uzun süreler çalışmaya zorlanıyor. Buna karşın yüzde 64,67’si fazla çalışmanın ücret karşılığını alamıyor. Yüzde 73,35’i resmi tatillerde de çalışmak zorunda kalıyor.
•Yüzde 33,36’sı daha zor ve daha az izin alabiliyor. Yüzde 62,63’ü ciro baskısı yaşıyor. Yüzde 56,86’sı iş güvencesi kaygısı yaşıyor. Emekli olma kaygısı yaşamayanların oranı sadece yüzde 25,62.
•Yüzde 54,96’sı bilimsel toplantı ve kongrelere katılamıyor.
•Sadece yüzde 29,49’u çalışma koşullarından memnun.
•Yüzde 71,61’i olanağı olsa yurtdışına gidebileceğini belirtiyor.

HEKİMLERDEN "MUTSUZUZ" YANITI

Basın toplantısında söz alan Özel Hekimlik Kolu’ndan Dr. Ömer Buhşem, ne zaman özel sağlık kurumunda çalışan bir hekimle görüşseler “Mutsuzuz” yanıtı aldıklarını, gelecek kaygısının ise başlıca sebep olarak görüldüğünü söyledi. Sorunların birikmiş bir halde olduğunu kaydeden Buhşem, özel sektörde özlük haklarının korunabilmesi için standart bir sözleşme oluşturulması gerektiğini ifade etti.