Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, 82 sivil toplum örgütünün katılımıyla kuruluşunu deklare etti.

Amed’te faaliyet gösteren 82 sivil toplum, emek ve meslek örgütü, "Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu”nun kuruluşunu ilan etti. Green Park Otel'de kamuoyuna deklare edilen platformun basın toplantısına, katılımcı örgütlerin temsilcileri katıldı. “Kentimize, kültürümüze ve tarihimize sahip çıkıyoruz” pankartının açıldığı toplantıda, ortak metnin Türkçesi DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Kürtçesi ise Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan tarafından okundu.

'TARİHİMİZİ SAHİP ÇIKMAK İÇİN' 

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, "Diyarbakır, 12 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış sayısız kültürün kucaklaştığı kadim bir kenttir. Kentimizin; tarihine, kültürüne, mimarisine, sanatına, ekonomik kaynaklarına ve sosyal dokusuna sahip çıkma; bu amaçla sorunlarının tespiti ve çözümü gayesiyle siyasi görüş, ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı olmaksızın her türlü farklılığıyla kentteki bütün aktörleri bir araya getirecek kent dayanışma ve koruma platformuna büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu farklılıklarımızla kentimizi korumak üzere Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma platformunu oluşturmaya karar vermiş bulunmaktayız" diye konuştu. 

GÖNÜLLÜ DAYANIŞMA

Kaya, kurdukları platformun amacına da değindi. Kaya, şunları söyledi: "Oluşturmayı amaçladığımız bu platform; kentteki gönüllü dayanışmayı harekete geçirerek, farklı aktörlerden oluşan paydaşlarla kentteki sorunların tespiti ve ortak akılla tartışarak paydaşlar arasında uzlaşmayı sağlayacak, kamu kurumları ile toplum arasında diyalog kanalları kurarak sivil toplum güçlendirilecek ve böylelikle yerelde demokratik katılım güçlendirilecektir. Platformumuz; sürdürülebilir kalkınma, kentli hakları ve yönetişim kavramları etrafında şekillenecektir. Basitçe kentlerin ortak akılla yönetilebilmesi adına o kentin bileşenlerinden ve paydaşlarından oluşan katılımcı bir dayanışma platformu olacaktır. Böylelikle tespit edilen sorun alanlarına yönelik tavsiye niteliğindeki kararlarıyla kamusal alanda güçlü bir katılım ve destek sunacaktır."

Platformun hedefleri ise şu şekilde sıralandı: 

"* Ekonomik kalkınmanın, toplumsal ve çevresel unsurları bir arada gerçekleştirerek sürdürülebilirliğini sağlayarak sağlıklı ve kaliteli bir yaşam; nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilikçilik ve sürdürülebilir şehir yaşamını sağlamak,

* Sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sunmak,

* Katılım, çalışma uyumu, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını katkı sunmak,

* Sivil toplumun gelişimine destek olunması ve sivil toplum kuruluşları ile yerel ve kamu yönetimleri arasında iletişimi güçlendirmek,

* Kent kültürünün ve kent kimliğinin geliştirilmesine katkı sunarak, kent kimliğine duyulan bağlılık ile kentlilik bilinci arttırıp kente ilişkin ekonomik, sosyal ve çevresel kaynakların etkili, verimli ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

* Fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik çerçevede kentlerin karşılaşabileceği her türlü tehlike, tehdit ve olumsuz durumlarla kenti oluşturan birçok dinamiklerin, aktörlerin ve kamu kurumlarının koordineli ve kapsamlı bir şekilde mücadele etmesine katkı sunmak olacaktır."

Kaya, kentin tüm ekonomik ve sosyal gruplarını bir bütün halinde gördüklerini belirterek, istenen hedeflere ulaşmak için hiçbir ayrım gözetmeksizin katkı sunmak isteyen herkesi katkılarıyla ortaklaşmaya davet etti.

Basın toplantısı, gazetecilerin sorularıyla son buldu.

Platformda yer alan örgütler şöyle: Amed Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Amed Ticaret Borsası, Amed Barosu, Amed Esnaf Sanatkarlar Odası, Amed Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Amed Eczacılar Odası, Amed Tabipler Odası, Yenişehir Ziraat Odası, Amed Diş Hekimleri Odası, Amed Veteriner Hekimleri Odası, Amed OSB Başkanlığı, Amed Sanayici ve İş insanları Derneği (DİSİAD), TÜMSİAD Amed Şubesi, Ortadoğu Sanayici ve Girişimci İş İnsanları Derneği (OSGİAD), Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD), Amed Mermerciler ve Madenciler Derneği (DİMAD), Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD), Amed Genç İş Adamları Derneği (DİGİAD),TURSAB Bölgesel Yön. Kurulu Başkanı, Temizlik ve Sosyal Hizmet İşverenleri Derneği (TESDER), DTSO Kadın Meclisi, TOBB Amed Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Amed Genç Girişimciler Kurulu, Amed İnşaat Müteahhitleri Derneği (DİMDER),Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, İHD Amed Şubesi, Rosa Kadın Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Amed Şubesi, Amed Dernekler Platformu, 1. KSS Başkanlığı, 2. KSS Başkanlığı, 3. KSS Başkanlığı, 4. KSS Başkanlığı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Temsilcisi, Dicle-Fırat Gazeteciler Derneği, Amed Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, Amed Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Rengarenk Umutlar Derneği, Amed Ermeni Vakfı, Amed Ekoloji Derneği, Toplumsal Mutabakat Derneği, Amed Göç ve İnsani Yardım Vakfı, Amed Emlakçılar Derneği, Amed Sanat Merkezi (DSM), Mezopotamya Vakfı, Amed İş Konseyi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Amed Otelciler Derneği, TMMOB Kimya Müh. Odası Amed Şubesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Amed Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Amed Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Amed Şubesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Amed Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Amed Şubesi, TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Amed Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Amed Şubesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Amed Şubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Amed Şubesi, TMMOB Şehir plancıları Odası Amed Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Amed Şubesi, TMMOB İç Mimarlar Odası Amed Şubesi, TMMOB Peyzaj Mühendisleri Odası Amed Şubesi, Eğitim-Sen Amed 1 Nolu Şube, Eğitim-Sen Amed 2 Nolu Şube, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Amed Şubesi, Tarım Or-Kam Sen Amed Şubesi, Büro Emekçileri Sen Amed Şubesi, Yapı-Yol Sen Amed Şubesi, Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Amed Şube, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Amed Şubesi, Haber Sen 3. Nolu Şubesi, DİSK Amed 1 Nolu şube, DİSK Amed 2 Nolu şube, Amed Engelsiz Bileşenler Federasyonu, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP), Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (DİVES), 78'ler Derneği Amed Şubesi, Mezopotamya Dil Ve Kültür Araştırmaları Derneği (MED-DER), Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD), Kültür Sanat Sen, Tüm-Bel Sen Amed Şubesi”