İzmir Barosu'nun ardından Diyarbakır Barosu'da, suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamaları üzerine faili meçhul cinayetlerin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için ihbarda bulundu....

Sosyal medyaya getirilen kısıtlamaya İDA’dan tepki Sosyal medyaya getirilen kısıtlamaya İDA’dan tepki

İzmir Barosu'nun ardından Diyarbakır Barosu'da, suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamaları üzerine faili meçhul cinayetlerin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için ihbarda bulundu.

Diyarbakır Barosu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in “faili meçhul olarak” nitelenen Kürt iş insanlarının öldürülmesinde dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ı işaret etmesi üzerine faili meçhul soruşturma dosyalarının yeniden açılarak etkin bir soruşturma yürütülmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulundu.
Türkiye’de çeşitli kentlerde hukuk dışı alıkoyma ve zorla kaybetme vakalarının sıklıkla yaşandığını, bunlara yönelik etkin bir soruşturma yürütülmediği, önemli bir kısmının cezasızlıkla sonuçlandığını hatırlatılan dilekçede, Peker’in yayınladığı videonun içeriği gözetilerek, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşanan cinayetlere ilişkin şüphelilerin tespiti ile haklarında etkin bir soruşturma yürütülmesi talep edildi.

'ZAMAN AŞIMI İLKESİ YOKTUR'

Peker’in, Kürt iş insanlarının öldürülmesinin Milli Güvenlik Kurulunda Mehmet Ağar tarafından sözlü olarak dönemin başbakanı Tansu Çiller’e önerdiğini aktardığı anımsatılan başvuru dilekçesinde, bir kısmı devam eden ve bir kısmında da takipsizlikle sonuçlanan davalar sıralanarak, söz konusu suçların insanlığa karşı suçlar kategorisinde olduğu ve bu suçlarda zaman aşımının olmadığı kaydedildi.
Başvuruda, söz konusu suçlara ilişkin geriye doğru soruşturma yürütülmesini, Türkiye’nin taraf olduğu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde işlendiği sırada uluslararası hukuk tarafından suç kabul edilen eylemleri, işlendikleri sırada iç hukukta yer almasalar dahi geriye dönük olarak cezalandırılmasının kanunilik ilkesine aykırı olmadığı belirtildi.

İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu yönlü kararlarına işaret edilen başvuruda dilekçesinde, “Sedat Peker isimli şahsın beyanlarında belirttiği üzere, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve diğer ilgili şüpheli şahıslar tarafından, devlet içerisinde örgütlenen yapı veya oluşum içerisinde siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturmaktadır. Savcılığınızca, söz konusu beyan içerikleri incelenerek, faili meçhul cinayetler yürütülen soruşturmalar veyahut iş bu ihbar dilekçesine istinaden açılması gereken soruşturma kapsamında konuşma içeriğinde geçen şahısların şüpheli sıfatıyla ifadelerin alınması, bahse konu MGK kararının istenilmesi ve delillerin toplanması gerekmektedir” ifadelerin e yer verildi.

ETKİN SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

Faili meçhul dosyalarında verilen takipsizlik kararına değinilen başvuru dilekçesinde, şunlar kaydedildi: “Her ne kadar kimi soruşturma dosyalarında takipsizlik kararı verilmiş ise de, gerek insanlığa karşı suç kapsamında zamanaşımının bulunmaması gerekse, 5271 sayılı CMK’nın 172/2. Maddesi gereğince, yeterli şüphenin mevcudiyeti gözetilerek soruşturmaların yeniden açılması gerekir. Sedat Peker isimli şahsın görgüye dayalı, yapı içerisinde faaliyet yürüttüğünü belirten ve faili meçhul cinayetlere dair bilgiye dayalı anlatımları incelendiğinde, MGK kararıyla devlet içerisinde yapının oluşumunun mevcut olduğu ve faili belli cinayetlerin bu yapının kararı doğrultusunda işlendiği açık olup yeterli şüphe hususu gerçekleştiğinden soruşturmalar yeniden başlatılarak etkin bir şekilde yürütülmelidir.”

İFADELERİ ALINMALI

Türkiye’de kamu görevlilerin karıştığı suçlardaki cezasızlık politikası uygulandığı belirtilen başvuruda dilekçesinde, Sedat Peker’in beyanları gözetilerek, Mehmet Ağar, Korkut Eken başta olmak üzere ilgili şahısların şüpheli olarak ifadelerinin alınması, takipsizlik kararı verilen dosyalarda yeniden soruşturma başlatılması, Peker’in işaret ettiği MGK kararının temini, etkin bir soruşturma yürütülerek şüpheliler hakkında etkin bir yargısal faaliyet yürütülmesi talep edildi.