Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi. Söz konusu karar çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı.

6831 Sayılı Orman Kanunu’na 2018’de Cumhurbaşkanlığı kararıyla getirilen EK-16. Madde yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenecek aşağıdaki yerler şu durumlarda orman sınırları dışına çıkarılabiliyor:

Erzincan'da siyanür korkusu... Maden yeniden faaliyete geçti, vatandaş su içmeye bile korkuyor Erzincan'da siyanür korkusu... Maden yeniden faaliyete geçti, vatandaş su içmeye bile korkuyor

a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak
muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen (üzerinde ağaç toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar olmayan) ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler.
b) 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler.
c) Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.