Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, "28.2.1982 tarihli ve 8/5747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

RADYOLOJİ, RADYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ

Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da, Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararda, "27.4.1937 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.