Covid-19 Aile Araştırması yayınlandı: Pandemi döneminde endişe arttı

Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler ''Covid-19 Aile Araştırması'' başlıklı araştırmayı yayımladı. Buna göre her üç ebeveynden biri Covid-19 kısıtlamaları esnasında bir dizi olumsuz duygular...

GÜNDEM 31.07.2020 - 00:31 31.07.2020 - 00:31

Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler ''Covid-19 Aile Araştırması'' başlıklı araştırmayı yayımladı. Buna göre her üç ebeveynden biri Covid-19 kısıtlamaları esnasında bir dizi olumsuz duygular yaşadıklarını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler ''Covid-19 Aile Araştırması'' başlıklı araştırmayı yayımladı. Covid-19 Aile araştırmasına Türkiye'nin 39 farklı ilinden 4-12 yaşları arası çocuğu olan 323 ebeveyn katıldı. Her üç ebeveynden biri Covid-19 kısıtlamaları esnasında bir dizi olumsuz duygular yaşadıklarını belirtti. Ebeveynler Covid-19 sürecinde endişeli olmakla birlikte, hem kendi hem de okulların yeterlilikleri ile ilgili olumlu fikirlere sahip.Boğaziçi Üniversitesi’nde Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Mine Göl-Güven ve ekibi tarafından yürütülen, Covid-19 salgını ve karantina sürecinin çocuk sahibi olan ailelerinin yaşamlarına yansımalarını ortaya koyan araştırmanın ikinci raporu yayımlandı. Raporda evde kalınan süre içindeki genel durum, ebeveynlerin ve çocukların evde yaptıkları etkinlikler, ailelerin internet kullanımıyla birlikte iletişimlerini kimlerle, nasıl ve ne sıklıkla sağladıkları, aile üyeleriyle ilişkiler (eş ve çocuk) ve çocuk bakımına yönelik Covid-19 öncesi ve esnasında kısıtlılıklarla birlikte bir değişimin olup olmadığına bağlı karşılaştırma, pandemi öncesi ve sonrasında çocukların uyku, beslenme, egzersiz ve ekran kullanımı gibi günlük yaşantılarına yönelik farklılıklar ve Covid-19 kısıtlamaları sırasında ebeveynlerin çocuklarının eğitim/öğrenmesine ve duygu/davranışlarına dair gözlemlerine yönelik bulgular paylaşıldı.Araştırmaya göre ebeveynler Covid-19 sürecinde genelde endişeli olmalarıyla birlikte, hem kendi hem de okulların yeterlilikleri ile ilgili olumlu fikirlere sahip. Ebeveynlerin çocuklarının eğitim durumları ile ilgili sorulan sorulara “katılıyorum” şeklinde verdiği yanıtlar ise şöyle:- Okulların kapanmasının çocuğumun eğitimi üzerinde etkisi beni endişelendirdi (%54)- Evde eğitim konusunda çocuğumu desteklerken kendimi rahat hissettim (%50)- Çocuğumun okulu, evde neler yapılması gerektiği ile ilgili açık yönergeler verdi (%62)- Çocuğumun okulu, çocuğumun yapması için uygun çalışmalar sundu (%65)- Online eğitimlerin bir işe yaradığını düşünmüyorum (%34)- Çocuğumun eğitimiyle ilgili daha çok bilgi edinmiş olmam çok faydalı oldu (%61)

ANKET SORULARI İLE KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Covid-19 Aile araştırmasına Türkiye’nin 39 farklı ilinden 4-12 yaşları arası çocuğu olan 323 ebeveyn 15 Mayıs - 1 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrimiçi erişime açık olan anket sorularını yanıtlayarak katılım gösterdi. Katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında katılımcıların %90’ını kadınların oluşturduğu görüldü. Araştırmaya katılan ebeveynlerin %84’ü üniversite veya üzeri eğitime ve %71’i asgari ücretin üzerinde bir gelire sahip olduğunu belirtti.

EBEVEYNLERİN YARISI KENDİNE DAHA AZ VAKİT AYIRIYOR

Ebeveynlerin yaklaşık yarısı bu süreçte kendine daha az vakit ayırıyor olmaktan dolayı üzüntü yaşadı. Araştırmaya katılan ebeveynlerden aynı zamanda salgın kısıtlamalarının yoğun olduğu dönemde yaşadıklarını değerlendirmeleri istendi. Yaklaşık her iki katılımcıdan biri (%43) bu süreçte kendine daha az vakit ayırıyor olmaktan dolayı üzüldüğünü belirtti. Aynı zamanda her 3 ebeveynden biri evde kapalı kalarak çocuğuyla zaman geçirmeye çalışmanın kendisinin tüm enerjisini aldığını söyledi.

EBEVEYNLER ÇARESİZ HİSSEDİYOR

Ebeveynlerin %41’i bu dönemde çocuklarının zorlayıcı davranışları olduğunda buna nasıl müdahale edeceğini bilmemenin kendilerini çaresiz hissettirdiğini ifade etti. Buna karşılık, çocuğunun evdeki rutinleri takip etmesini sağlayamadığını ifade eden ebeveynlerin oranı ise %25 oldu. Ebeveynlerin sorunlara karşı destek mekanizmalarına ihtiyaç duymakla ilgili sorulan sorulara verdikleri cevaplar şu şekilde:-Eğlenceli aktivitelerle ilgili dağarcığımın geniş olmasını dilerdim (%47)-Keşke kendi annem ve babam çocuk bakımında bana yardım edebiliyor olabilselerdi (%42)-Okulların kısmen açık olmasını dilerdim. (%28)-Keşke ebeveynlikle ilgili daha çok yazılı, görsel, medya aracılığıyla daha çok kaynağa ulaşabilseydim. (%19)

EBEVEYNLERİN SORUMLULUK ALMA ORANLARI

Covid-19 kısıtlamaları öncesinde çocukların bakımı ve yetiştirilmesinde %100 sorumluluk aldığını belirten ebeveyn oranı %31’den Covid-19 kısıtlamaları sırasında %41’e yükseldi. Ebeveynlere Covid-19 kısıtlamaları öncesinde ve sırasında çocuklarının bakımı ve yetiştirilmesinde eşler arasındaki sorumluluk paylaşımına yönelik soru yöneltildi. Covid-19 kısıtlamaları öncesinde çocukların bakımı ve yetiştirilmesinde %100 sorumluluk aldığını belirten ebeveyn oranı %31 iken Covid-19 kısıtlamaları sırasında bu oranın %41’e yükseldiği görüldü. Ayrıca Covid-19 kısıtlamaları öncesi %50’nin altında sorumluluk üstlendiğini belirten ebeveynlerin oranı %14 iken, Covid-19 kısıtlamaları sırasında bu oran %9’a düştü. Kısıtlamalar öncesi hiç sorumluluk almadığını belirten ebeveynlerin oranı %2 iken, kısıtlamalar sırasında tüm ebeveynlerin sorumluluk aldığı görüldü.

EVDE KALDIKLARI SÜRE BOYUNCA NELER YAPILDI?

Covid-19 kısıtlamaları sırasında katılımcıların en çok muzdarip oldukları alan egzersiz yapma ve boş zaman değerlendirme oldu. Katılımcı ebeveynlere Covid-19 kısıtlamaları esnasında evde kaldıkları süre boyunca neler yaptıkları soruldu. Evde geçirilen zamanda yapılan etkinlikler, egzersiz, çalışma, uyku, psikolojik sağlık, yeme-içme, boş zaman (çocuk bakımı, çalışma ve işleri olmadan), gelir ve fiziksel sağlık olmak üzere sekiz temel başlıkta incelendi. Katılımcıların %51’i egzersiz yapma durumlarını kötü, %29’u ortalama olarak belirtti. Sadece %20’si egzersiz yapma durumlarından memnun olduklarını ifade etti. Katılımcıların %44’ü boş zamanlarını geçirme şekillerinden memnun kalmadıklarını ifade ederken, %27’si ortalama memnuniyet, %29’u ise iyi seviyede bir memnuniyet belirtti. En çok memnun olunan etkinlik ise beslenme konusunda oldu (%61).Ebeveynler aynı sorulara çocuklarını düşünerek de cevap verdiler. Ebeveynlerin çocuklarının evde kaldıkları süre içinde verilen başlıklardan iyi olarak değerlendirdikleri, beslenme (%81) ve fiziksel sağlık (%81) oldu. Kötü olarak değerlendirilen iki alan ise akademik çalışmalar (%24) ve hareket/egzersiz (%23) alanları oldu.

COVID-19 KISITLAMALARI SIRASINDA SOSYALLEŞME

Ebeveynlere Covid-19 kısıtlamaları sırasında kimlerle görüştükleri ve bu görüşmelerin hangi yöntemler (yüz yüze görüşme, mesajlaşma, sosyal medya aracılığıyla görüşme, telefon konuşması yapma gibi) aracılığı ile ve ne sıklıkta yapıldığı soruldu. Covid-19 kısıtlamaları sırasında katılımcı ebeveynlerin %74’ü yakın aile üyeleriyle görüştüğünü belirtti. Bunu %41 ile arkadaşlar, %29 ile çalışma arkadaşları ve %23 ile komşular izledi.Çocukların %72’si online platformları aile büyükleri ile iletişimde olmak için kullandı. İkinci sırayı arkadaş ve yaşıtları aldı (%46). Öğretmenleri ile iletişimde olanların oranı %29’da kaldı. Ebeveynler, Covid-19 kısıtlamaları esnasında çocukları ile olan ilişkilerini ve ebeveynliklerini genel olarak olumlu değerlendirmelerine rağmen bu süreçte çocukları ile problemler yaşadıklarını belirtti.

HER 5 EBEVEYNDEN BİRİ ÇOCUĞU İLE TARTIŞMA YAŞADI

Araştırmaya katılan her 10 ebeveynden 9’u Covid-19 sırasında çocuğuyla sıcak ve samimi bir ilişkisi olduğunu, her 10 ebeveynden 8’i ebeveyn olmaktan çok hoşlandığını ve her 10 ebeveynden 7’si ise ebeveyn olarak iyi bir iş çıkardığını düşündüğünü ifade etti. Bu süreçte her 3 ebeveynden biri çocukları ile olan ilişkilerinde kurallara uyulmasında problemler ve çocukları ile birlikte rutinleri takip etmede sıkıntı yaşadığını ve her 5 ebeveynden biri çocuğuyla çok fazla tartışma yaşadığını ifade etti.

EŞLER ARASI İLİŞKİ ALGISI VE İLİŞKİ PRATİKLERİ OLUMLU OLDU

Katılımcılara Covid-19 kısıtlamaları sırasında eşleri ile olan ilişkilerini tanımlayacak sorular soruldu. İki grup olarak tasarlanan bu soruların ilk grubunu ilişki algısı, ikinci grubu ise ilişki pratikleri oluşturdu. Katılımcıların yaklaşık yarısı bu dönemde eş olmaktan “çoğu zaman” hoşlandığını (%43) ve eşi ile bu dönemde çoğu zaman sıcak ve samimi bir ilişkisi olduğunu ifade etti (%45). Yine katılımcı ebeveynlerin yarısı (%51) eşine destek olmada iyi bir iş çıkardığını “çoğu zaman” olarak ifade etti. Bununla birlikte, salgın kısıtlamaları döneminde eşiyle “bazen” tartışma yaşadıklarını ifade edenlerin oranı %53, rutinlerin takibinde eşlerinden destek almakta bazen zorlandıklarını söyleyenlerin oranı %46, eşinin çocuk bakımı ve eğitimi konusunda desteğinin “bazen” çok sınırlı olduğunu düşünenlerin oranı ise %37 oldu.

ENDİŞE DAHA YOĞUN YAŞANDI

Çocuklar Covid-19 öncesinde Covid-19 nedeniyle evde kalma günlerinden daha yüksek oranlarda endişe yaşadı. Katılımcı ebeveynlerden Covid-19 kısıtlamaları öncesinde çocuklarının yaşadıkları korku ve endişeleri hakkında görüşleri alındı. Ebeveynlere çocukları tarafından en çok ifade edilen endişenin ebeveynden ayrı kalma korkusu olduğu (bazen %45, sıklıkla/her zaman %29) görüldü. Çocukların genel endişelenme ve korku hissetme oranlarının da yüksek olduğu görüldü. Bir şeyler için endişelenme (bazen %66, sıklıkla %16), bir şeylerden korkma (bazen %55, sıklıkla %17) olarak ifade edildi.

ÇOCUKLARIN ENDİŞE DURUMU DAHA FAZLA

Ebeveynlerin Covid-19 kısıtlamaları sırasında çocuklarının olumsuz duyguları sıklıkla yaşadığına dair görüşlerinin yüzdeleri 15’in altında olduğu görüldü. Ebeveynlerin cevaplarına göre, her 3 çocuktan biri yedi duygu durumundan üçünü (çaresiz hissetme, endişeli olma, gün içinde hayallere dalma), her 2 çocuktan biri yedi duygudan ikisini (başkalarının duygularını anlamama ve huzursuz olma/yerinde duramama) deneyimlemedi. Buna karşılık, ebeveynlerin cevaplarına göre yüksek oranda çocuğun üzgün/mutsuz hissetme (%64) ve daha az eğleniyor gibi görünme (%52) duygularını “bazen” deneyimlediği görüldü. Raporda araştırmacılar ebeveynlere göre çocuklarının yaşadıkları endişe durumlarının Covid-19 öncesi oranının (hiç %17, bazen %66, sıklıkla %16) Covid-19 nedeniyle evde kalma günlerindeki orana göre (hiç %60, bazen %32, sıklıkla %8) yüksek olmasına dikkat çekiyor.Covid-19 Aile araştırmasının raporlarına ulaşmak için: https://cocukbogazici.com/Araştırma Ekibi: Doç. Dr. Mine Göl-Güven, Boğaziçi Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü Vuslat Şeker: Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Fetiye Erbil, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenme Bilimleri Programı Merve Özgünlü: Boğaziçi Üniversitesi Öğrenme Bilimleri Programı Gizem Alvan, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenme Bilimleri Programı Bahar Uzunkök: Bağımsız Araştırmacı

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.
DOLAR
EURO
STERLIN
ALTIN
BIST

Gelişmelerden Haberdar Olun

@