Çorlu Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce üç ek maddenin daha gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi ve diğer tüm kurumlarca Çorlu’da gerçekleştirilen genel çalışmalar hakkında yaptığı aylık sunum ile meclis üyelerini bilgilendirdi.

Aralık ayı olağan meclis toplantısında alınan kararlar şöyle sıralandı:

- Sosyal Etkinlikler ve STK’lar Komisyonu’nda Polat Türkoğlu’dan boşalan koltuğa Meclis Üyesi Medet Çağlayan Erel oybirliğiyle seçildi.

- Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’nda Polat Türkoğlu’dan boşalan koltuğa Meclis Üyesi Mümin Kelle oybirliğiyle seçildi.

- Kadro ihdas edilmesi konusu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Bursa'da tek bölümlük TSM konseri Bursa'da tek bölümlük TSM konseri

- Kadro derece ve unvan değişikliği yapılması konusu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

- Birimler arası ödenek aktarması yapılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi oybirliğiyle kabul edildi. Meclise verilen arada toplanan komisyonun aldığı ödenek aktarma kararı oybirliğiyle kabul edildi.

- Mülkiyeti Çorlu Belediyesi'ne ait olan, imar planlarında okul alanı olarak kalan Yenice Mahallesi’ndeki parselin, Maliye Hazinesine devri talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliğiyle kabul edildi.

- Kamuya terkli alanda planlanan ağaçlandırma çalışması kapsamında ağaçlandırma çalışmalarının TED Koleji tarafından yapılması şartıyla oluşturulacak TED Çorlu Koleji Hatıra Ormanı isminin verilebilmesi için protokol imzalanabilmesi amacıyla belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

- Kamuya terkli alanda planlanan ağaçlandırma çalışması kapsamında ağaçlandırma çalışmalarının Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları tarafından yapılması şartıyla oluşturulacak Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları Hatıra Ormanı isminin verilebilmesi için protokol imzalanabilmesi amacıyla belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Çorlu Belediyesi'ne tahsisli Atakent Kapalı Pazar Yeri alanında verilecek Kuran kursu verilebilmesi için yer tahsisi talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliğiyle kabul edildi.

- Namık Kemal Üniversitesi ile protokol yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

- İlçemizdeki okullara malzeme yardımı yapılabilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliğiyle kabul edildi.

- 2023 yılı Çorlu teması “Cumhuriyet” olarak oybirliğiyle kabul edildi.

- Engelli vatandaşların Çorlu Belediyesi Düğün Salonu’ndan ücretsiz olarak faydalanabilmesi talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliğiyle kabul edildi.

- İmar planı değişiklikleri görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

- Meclis Üyesi Bilgehan Çağlar tarafından Meclis’e okunan İmar Komisyonu raporu oyçokluğuyla kabul edildi.

- Trakya Kalkınma Ajansı ile protokol yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

- Ada Etüd Komisyonu kurulması hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

- Hatip Mahallesi’nde özel endüstri bölgesi kurulmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen görüş yazısının görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.