Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli İklim Eylem Planı çalışmalarımızla ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlardan destek için mart ayından itibaren başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek yoğun kapasite geliştirme çalışmalarına katılım sağlayacağız. Çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın (SECAP) uygulayıcılarından Çiğli Belediyesi, ‘Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi’nin açılış toplantısına davet edildi. 15 belediyeden 42 temsilcinin yer aldığı Gözlemci Belediyeler Açılış Toplantısı zoom platformu üzerinden yapıldı. 

Toplantıda, kapasite geliştirme ve teknik destek çalışmalarının planı ve ayrıntıları gözlemci belediye temsilcileriyle paylaşıldı. Belediye Başkanları Sözleşmesi ve SECAP’a ilişkin teknik bilgilerle birlikte SECAP uygulaması çerçevesinde hayata geçirilecek faaliyetler için finansal kaynak yaratılmasıyla ilgili bilgiler de verildi. Çiğli Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ‘EU4ETTR’ projesi ile yaptığı iş birliği çerçevesinde kapasite geliştirme çalışmalarında yer almayı ve SECAP’a ilişkin bazı kısımları taslak olarak 2023 yılı içerisinde tamamlamayı taahhüt etmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü, şunları söyledi:

“Dünyamızı ve insanlığın geleceğini ilgilendiren böyle önemli bir projeye ‘gözlemci belediye’ olarak davet edilmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Çiğli Belediyesi olarak, karbon envanteri çalışmalarını tamamladığımız bu süreçte iklim değişikliği, dirençlilik ve sürdürülebilirlik anlamında üstlendiğimiz rolün yeni bir aşamasına geçiyoruz. Çiğli İklim Eylem Planı çalışmalarımızla ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlardan destek için mart ayından itibaren başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek yoğun kapasite geliştirme çalışmalarına katılım sağlayacağız. Çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”