CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetine ilişkin önergesine yanıt veren Bakan Selçuk, emeklilikte yaş şartının kademeli olarak 65’e çıkarıldığını anım...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetine ilişkin önergesine yanıt veren Bakan Selçuk, emeklilikte yaş şartının kademeli olarak 65’e çıkarıldığını anımsatarak, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmayacağını ima etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) yurttaşın umutla beklediği yeni düzenleme talebini, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

"YENİ DÜZENLEME YAPILACAK MI?"

EYT’lilerin taleplerini defalarca kez soru önergesi, Kanun Teklifi ve Meclis Araştırma önergeleriyle gündeme getiren, Genel Kurul ve komisyon toplantılarında da sık sık EYT’lilerin yaşadığı mağduriyeti dile getiren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, "Emekliliği hak ettiği halde yaş nedeni ile emekli olamayarak yaşının dolmasını bekleyen kişi sayısı kaçtır? Bu bağlamda yeni bir düzenleme düşünülmekte midir?" sorularını yöneltti.

BAKAN SELÇUK RAKAM VERMEDİ

Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanların sayısal verileriyle ilgili bir açıklama yapmadı.Bakan Selçuk, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'ndaki hükümlere göre belirlendiğini ifade etti.Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için gerekli şartları sıralayan Bakan Selçuk, "Belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalıya aylık bağlanmasına imkân bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"YAŞ ŞARTI KADEMİLİ OLARAK 65’E ÇIKARILDI"

Bakan Selçuk ayrıca, "Diğer taraftan, emeklilik sistemlerinde yaş şartı, 08.09.1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunda yapılan düzenlemeyle 58 ve 60 olarak belirlenmiş ancak sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 5510 sayılı Kanunda yaş şartı 58 ve 60 yaş olarak belirlenmekle birlikte, yine kademeli geçiş süreci öngörülerek yaş şartı kademeli olarak 65’e yükseltilmiştir" açıklamasında bulundu.

"EYT’Lİ MAĞDUR"

Önerge sahibi CHP'li Gürer ise, sayıları 5 milyonu aşan EYT’lilerin gözünün kulağının, emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemede olduğuna dikkat çekti. Gürer, 1999 yılında getirilen düzenlemeyle, daha önce erkeklerde 25 yıl ve 5 bin prim günü, kadınlarda ise 20 yıl ve 5 bin prim günü şartının AKP iktidarında genişletilip 2008 yılında aylık bağlanma oranını değiştirdiğini, daha sonra yapılan düzenlemeyle de emeklilik yaşının kademeli olarak 58’den 65’e çıkarıldığını anımsattı.

"EYT’LİLERİN SESİNE KULAK VERİN"

AKP iktidarı döneminde yapılan düzenlemeyle milyonlarca kişinin mağduriyetinin katladığına vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, "EYT’lilerin beklentilerine kulak verilmeli ve bu konuda oluşan haksızlık ve mağduriyet mutlaka giderilmelidir" diye konuştu.

"EYT’LİLER GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Ömer Fethi Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bakan Selçuk’un, soru önergemize verdiği yanıttan da anlaşıldığı üzere, EYT’lilerin mağduriyeti AKP iktidarı döneminde çözülecek gibi görünmüyor. Cumhur ittifakı EYT’lileri görmezden geliyor. Pandemi döneminde işten çıkartmalar arttı. Çok iş yeri çalışma koşulları değişti. Bu da daha çok kişinin işinden olmasına neden oldu. Emekliliği hak ettiği halde yaşa takılan ve mağdur binlerce çalışan var. Bu konuda düzenleme yapılması şiddetle ihtiyaç halinde, ancak iktidar feryatları duymuyor ve her geçen gün sorunlar katlıyor. Sorunun mutlaka çözülmesi de şart. EYT’lilerin haklarının verilmesi ve sorunlarının çözümü için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."