İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya Eren Erdem ve avukatı Onur Cingil ile şikayetçi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hacer Korkmaz katıldı. Kimlik tespitinin ardından Erdem’in savunması alındı. Suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Erdem’in ifadesi şöyle:

“ELEŞTİRİ YAPMAK SİYASETÇİ OLDUĞUM İÇİN YETKİM DAHİLİNDEDİR Ben bir siyasetçiyim. Bu ülkede iki dönem milletvekilliği yaptım. Bu benim için çok büyük bir onurdur. Şu an da Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük ikinci siyasi partisinin CHP'nin en üst karar organı olan Parti Meclisi üyesiyim. Benim sözlerim, beyanlarım aynı zamanda siyasi partiyi de bağlar. Ben aktif siyasetçiyim. Türkiye’de eleştiri yapmak siyasetçi olduğum için yetkim dahilindedir. Bu tweet ile ekonomik gidişatı eleştirdim.   

SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM: Tweetin başında AKP Genel Başkanı ifadesini kullandım. Yoksulluk ve açlık varsa bunun sorumlusu hükümet olduğu için bu ifadeyi kullandım. Müştekinin genel başkanlık görevi nedeniyle bu eleştiriyi yaptım. Cumhurbaşkanlığı makamının açlık ve yoksullukla bir ilgisi bulunmamakta. Bu siyasi politikalar sonucu meydana gelmiş bir durumdur. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik bir eleştiri değildir. Ben müştekiyi yürütme organının başı, yürütme organını yoksulluğun sebebi olarak gördüğüm için bu tweeti attım. Suçun unsurlarının oluşmadığını düşünüyorum. Beraatimi talep ederim. Eğer mahkemece bana bir ceza verilecekse hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini talep ediyorum.”   

Avukat Onur Cingil de suçun unsurlarının oluşmadığını söyledi.

ERDOĞAN’IN AVUKATI CEZA İSTEDİ

Erdoğan’ın avukatı Korkmaz ise Erdem’in yargılanmasına neden olan sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini iddia ederek, “Sanığın beyanında milletin vergileri ile lüks yaşam içerisinde yaşadığı şeklinde bir itham mevcuttur. Bunun sonucu olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz” dedi.    

SAVCI, ERDEM İÇİN HAPİS VE SİYASİ HAKLARINDAN DA MAHRUM EDİLMESİNİ TALEP ETTİ

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da Erdem’in 1 yıldan 4 yıla kadar hapse çarptırılmasını ve kamu haklarından da yasaklanmasını talep etti.

Savcının mütalaası şöyle:

“Sanık Eren Erdem'in 13 Ocak 2021 tarihinde Twitter sosyal paylaşım sitesinde kullanmakta olduğu onaylı hesap üzerinden bir kadının çöp konteynerinden bir şeyler topladığı görülen ve üzerinde 'AÇLIK=RTE' yazılı görselle birlikte ‘AKP Genel Başkanı ve Saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat içinde bir Saray hayatı sürerken, vergiyi veren millet yokluğa ve sefalete mahkûm edildi. Saray sosyetesinin umurunda değil. Vatandaşı sadece halkçı iktidar düşünür. Bu nedenle; #AçlıkEşittirRTE’ şeklindeki paylaşımı üzerine katılanın avukatının şikayeti üzerine dava açılmıştır.

"AĞIR ELEŞTİRİ VE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI AŞILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR”

Söz konusu paylaşımın içeriği hukuki bakımdan incelendiğinden sanığın beyan ettiği cümlelerin Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına zarar verdiği, Cumhurbaşkanı'nın sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun düşünce veya duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat ettiği değerlendirilmiştir. Söz konusu paylaşımdaki isnatların tahkir edici özellik taşıdığı, ağır eleştiri ve fikir özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı anlaşılmıştır. Buna göre TCK Madde 299/1 ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve TCK Madde 299/2’ye ‘suçun alenen işlenmesi nedeniyle halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılması’ ve TCK 53. Maddesi ‘siyasi haklarından da mahrum edilmesi’ gereğince cezalandırılmalıdır."

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için 2 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

Erdem ceza alır ve bu cezası onanırsa TCK madde 299/1 ve TCK Madde 299/2 ile 53. madde gereğince siyasi yasaklı hale gelecek.

SİYASİ YASAK TCK 53. MADDE

TCK’nın “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma”  başlıklı söz konusu 53’ncü maddesi şöyle:

Madde 53 - (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak

- Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

- Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)

- Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

- Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

-Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.”