Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunduğu araştırmaya göre işçilerin 2023 yılı için asgari ücret beklentisi 7 bin 536 lira, işverenlerin beklentisi ise 7 bin 50 lira oldu. Bakanlığın yaptığı araştırmaya katılanların sadece yüzde 26,8’inin asgari ücret alması ise dikkat çekti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 2023 yılı asgari ücretinin belirleneceği ilk toplantısını düzendi. Basına kapalı toplantıya işveren tarafı adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi tarafı adına Türk- İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve hükümet adına da Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl katıldı.

Toplantıda, taraflara Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı araştırma sunuldu.

Bakanlığın araştırmasına göre işçilerin 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 536 lira 30 kuruş, işverenlerin beklentisi 7 bin 50 lira 40 kuruş oldu. Bakanlık kamuoyunun beklentisini ise 7 bin 845 lira 50 kuruş.

Bakanlık araştırmaya katılanların profilini de açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde yapılan araştırmada; yüzde 18,1’ini ilkokul ve altı, yüzde 18,1’ini ortaokul/ilköğretim, yüzde 37,3 lise ve dengi, yüzde 26,5’inin ise yükseköğretim ve üzeri eğitim almış olan katılımcıların yüzde 33,8’i özel sektörde işçi olarak çalışıyor.

Katılımcıların yüzde 17,4’ü ev hanımı, yüzde 16,1’i emekli, yüzde 7,9’u öğrenci, yüzde 6,7’si küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan, yüzde 3,8’i kamu sektöründe işçi olarak çalışan, yüzde 3,7’si devlet memuru, yüzde 3,2’si işsiz olan, yüzde 2’si uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışan, yüzde 1,9’u çiftçilik/hayvancılıkla uğraşan, yüzde 1,8’i üst düzey yönetici olan, yüzde 1,7’si ise diğer mesleklerde çalışan emekçiler.

YÜZDE 60’I TEMMUZ ZAMMINI YETERLİ BULMADI

Araştırmada sorulan, ‘Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?’ sorusu üzerine katılımcıların yüzde 60’ı yeterli olmadığı, yüzde 30’u yeterli olduğu, yüzde 10’u ise ne yeterli ne de yetersiz olduğu cevabını verdi.

“Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?” sorusunun sorulduğu araştırmada katılımcıların yüzde 55’i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45’i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8’i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını bilirdi.

KATILIMCILARIN SADECE YÜZDE 26,8’İ ASGARİ ÜCRET ALIYOR

Meteoroloji’den 20 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji’den 20 il için kar yağışı uyarısı

Katılımcılara kişisel aylık gelirleri sorulduğunda; yüzde 26,8’i asgari ücret, yüzde 15,8’i 5 bin 500 lira ve altı, yüzde 24,8’i 5 bin 501-8 bin lira arası, yüzde 17,6’sı 8 bin 1-10 bin lira arası, yüzde 11,1’i 10 bin 1 ila 15 bin lira arası yüzde 3,9’u ise 15 bin 1 lira ve üzerinde aylık gelire sahip olduğunu belirtti.

Araştırma kapsamında sorulan “Asgari ücret ile ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?” sorusuna işçilerin yüzde 80,4’ü açıklamaları takip ettiği, yüzde 19,6’sı takip etmediği cevabını verdi. İşverenlerin ise yüzde 81,9’u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18,1’i takip etmediği yanıtını verdi. Ne işçi ne işveren olan kamuoyunu oluşturan vatandaşlar ise bu soru üzerine yüzde 79,5’i asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ettiği, yüzde 20,5’i ise takip etmediğini ifade etti.