Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi istisna tutarlarını artırdı. Buna göre; yeni yılda, çalışanlara ödenen günlük yemek parasının 110 lira, günlük yol parasının 56 lira, aylık kreş yardımının 5 bin 4 liraya kadar kısmı vergiden muaf olacak. Böylece, bu ödemelerin tamamını alanların aylık toplam 9 bin 320 liralık ücretleri vergi dışı bırakılmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınladı. Buna göre; Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar ile basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi. Gelir vergisinde yer alan çok sayıda istisna ve indirim tutarının artırıldığı tebliğ şöyle:

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA VERGİ İSTİSNASI 700 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar, bu kapsamda eldi ettikleri hasılat 700 bin TL’yi aşması halinde vergilendirilecekler.

KİRA GELİRİNDEKİ VERGİ İSTİSNA TUTARI ARTIRILDI

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 21 bin lirası gelir vergisinden müstesna olacak. Kira gelirindeki istisna tutarı 9 bin 500 lira olarak uygulanıyordu.

YOL VE YEMEK YARDIMI ÖDEMELERİNDE İSTİSNA TUTARI ARTIRILDI

İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara ödenen bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL’ye, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56 TL’ye yükseltildi. Temmuz ayından itibaren yemek istisnası 51 TL, yol parası istisnası ise 25,5 lira olarak uygulanıyordu.

KREŞ YARDIMINDA İSTİSNA TUTARI 5 NİN 4 LİRA OLDU

İşverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için brüt asgari ücretin yüzde 50'sine kadar yapılan kreş yardımı ödemelerindeki istisna tutarı, aylık 3 bin 235 liradan 5 bin 4 liraya çıkarıldı. 

ENGELLİ İNDİRİM TUTARI ARTIRILDI

Çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari yüzde 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılacak. Buna göre; engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilecek. Bu indirimler şöyle olacak:

- Birinci derece engelliler için: 4 bin 400 TL,

- İkinci derece engelliler için: 2 bin 600 TL,

- Üçüncü derece engelliler için: bin 100 TL.

KİRALANAN OTOMOBİLLERİN AYLIK KİRA BEDELİNİN 17 BİN TL’Sİ GİDER OLARAK GÖSTERİLEBİLECEK

Faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 17 bin Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 440 bin Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.

GELİR VERGİSİ ORANLARINDA ARTIŞ YAPILDI

Yeni yılda gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak oranlar ise şöyle olacak:

70 bin TL'ye kadar yüzde 15

150 bin TL'nin 70 bin TL'si için 10 bin 500 TL, fazlası için yüzde 20

370 bin TL'nin 150 bin TL'si için 26 bin 500 TL (ücret gelirlerinde 550 bin TL'nin 150 bin TL'si için 26 bin 500 TL), fazlası için yüzde 27

1 milyon 900 bin TL'nin 370 bin TL'si için 85 bin 900 TL (ücret gelirlerinde 1 milyon 900 bin TL'nin 550 bin TL'si için 134 bin 500 TL), fazlası için yüzde 35

1 milyon 900 bin TL'den fazlasının 1 milyon 900 bin TL'si için 621 bin 400 TL (ücret gelirlerinde 1 milyon 900 bin TL'den fazlasının 1 milyon 900 bin TL'si için 607 bin TL), fazlası için yüzde 40.

KÂR HADLERİ EMSALLERİNE GÖRE DÜŞÜK OLARAK TESPİT EDİLMİŞ EMTİALAR İÇİN ÖZEL HADLER BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre; Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri, emsallerine göre düşük olarak tespit edildi. Belirlenen tutarlar şöyle:

Büyükşehir belediyesi sınırı dışında kalan yerlerde tutarlar:

- Değerli kağıt yıllık alım ölçüsü 750 bin TL, yıllık satış ölçüsü 840 bin TL;

- Şeker ve çayın yıllık alım ölçüsü 550 bin TL, yıllık satış ölçüsü 750 bin TL;

- Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto ve benzerlerinin yıllık alım ölçüsü 550 bin TL, yıllık satış ölçüsü 750 bin TL;

- İçki (bira ve şarap hariç), ispirto, sigara ve tütünün yıllık alım ölçüsü 550 bin TL, yıllık satış ölçüsü 750 bin TL;

Sedat Peker muhalefetten destek istedi Sedat Peker muhalefetten destek istedi

- Akaryakıtın (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 840 bin TL, yıllık satış ölçüsü ise 890 bin TL olarak belirlendi.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan yerlerde tutarlar:

- Değerli kağıt yıllık alım ölçüsü 900 bin TL, yıllık satış ölçüsü 1 milyon 90 bin TL;

- Şeker ve çayın yıllık alım ölçüsü 700 bin TL, yıllık satış ölçüsü 890 bin TL;

- Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto ve benzerlerinin yıllık alım ölçüsü 700 bin TL, yıllık satış ölçüsü 890 bin TL;

- İçki (bira ve şarap hariç), ispirto, sigara ve tütünün yıllık alım ölçüsü 550 bin TL, yıllık satış ölçüsü 750 bin TL;

- Akaryakıtın (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 1 milyon 90 bin TL, yıllık satış ölçüsü ise 1 milyon 270 bin TL.