CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM Genel Kurulu’nda, “sansür yasası” ile ilgili olarak; “Sayın Şamil Tayyar, FETÖ borsasından bahsetti. ‘FETÖ borsasında FETÖ'cüleri koruyorsunuz.’ E, şimdi bu yasa çıktığı zaman birileri çıkar da Şamil Tayyar'a ‘Sen terör örgütleri üzerinden bu tip şayiaları yayıyorsun ve bu yasa üzerinden dönüp de kamu güvenliğini engelleyecek gerçek dışı haberler yayıyorsun’ dediğinde suç olacak mı olmayacak mı?"

"Şamil Tayyar'ı yargılayacak mısınız, yargılamayacak mısınız? Ya da şunu mu diyeceksiniz: ‘Şamil Tayyar gerçeğe aykırı bilgi yaymadı, söyledikleri gerçektir, FETÖ borsası vardır. Onun için bu onun kapsamına girmiyor’ mu diyeceksiniz?” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM Genel Kurulu’nda, dün; kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar getirilmesini öngören kanun teklifinin görüşmelerinde söz aldı. Tezcan, şunları söyledi:

“ENFORMASYONU ENGELLEME YASASI”

“Bu yasa dezenformasyonu engelleme yasası değil. Bu yasa enformasyonu engelleme yasası, haber akışını engelleme yasası, haber alma hakkını engelleme yasası, konuşmayı engelleme yasası ve nihayetinde, özgürce düşünmeyi engelleme yasası.

Bu yasayla bir suç icat edilmiş, yeni bir suç icat ediliyor; Türk Ceza Kanunu'na. ‘Gerçeğe aykırı bilgiyi’ yayma suçu. Şimdi, merak ediyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda hakaret suçu var, tehdit suçu var, iftira suçu var. Bu suça niye ihtiyaç duydunuz? Bu suçun düzenlenme amacı ne? Bu hükmün düzenlenme amacı ne?

Herkes çok iyi biliyor ki bu hükmün amacı gerçeğe aykırı bilginin yayılmasını engellemek değil. Tam tersine, gerçeğin yayılmasını engellemek için çıkarılan bir yasa. Gerçeğin yayılmasını engelleme çabası içerisindesiniz. Ama hiçbir istibdadın gücü gerçeğin yayılmasına engel olamamıştır, olamayacaktır da.

“GERÇEĞİ SAKLAMA YASASI”

Bakan Kurum: Poşet fiyatları, 2023'te de 25 kuruş olacak Bakan Kurum: Poşet fiyatları, 2023'te de 25 kuruş olacak

Bu yasanın amacı uyuşturucu baronlarını konuşmayın yasası; uyuşturucu baronlarının arkasında hangi ilişkiler var, bunları sosyal medyada yaymayın, konuşmayın, paylaşmayın, gazeteciler bunları yazmasın, konuşmasın yasası… Uyuşturucu baronlarıyla iş birliği ve ittifak içerisinde olanları koruma yasası ya da devlet operasyonuyla yurt dışına kaçırılan holding patronlarının arkasındaki muhtemel kirli ilişkileri konuşmayın yasası… Bunları yaymayın, bunlara kafa yormayın, bunu millet duymasın yasası. Yoksa gerçeğe aykırı bilginin yayılması değil ya da Sermaye Piyasası Kurulu’nun başında olan kişilerin çeşitli ilişkiler, çeşitli siyasetçilerle ittifak içerisinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce vatandaşın sermaye piyasasında dolandırılmasına aracılık yapacağı veya rüşvet, yolsuzluk gibi iddiaların sosyal medyada, basında yazılmaması, konuşulmaması için çıkarılan bir yasa, bu yasa. Bu yasa gerçeği saklama yasası.

“ŞAMİL TAYYAR’I YARGILAYACAK MISINIZ?”

Ha, ilginç, başka bir şey söyleyeyim, hep bu taraftan örnek vermeyeyim: Mesela, Sayın Milletvekili, AK Parti milletvekiliydi, Şamil Tayyar. Hatırlayın, bir şey söyledi Sayın Şamil Tayyar, FETÖ borsasından bahsetti. Ne dedi? ‘FETÖ borsasında FETÖ'cüleri koruyorsunuz, şu kadar paraları...’ Benim değil, onun sözü. E, şimdi bu yasa çıktığı zaman birileri çıkar da Şamil Tayyar'a ‘Sen terör örgütleri üzerinden bu tip şayiaları yayıyorsun ve bu yasa üzerinden dönüp de kamu güvenliğini engelleyecek gerçek dışı haberler yayıyorsun’ dediğinde suç olacak mı olmayacak mı? Şamil Tayyar'ı yargılayacak mısınız, yargılamayacak mısınız? Ya da şunu mu diyeceksiniz: ‘Şamil Tayyar gerçeğe aykırı bilgi yaymadı, söyledikleri gerçektir, FETÖ borsası vardır. Onun için bu onun kapsamına girmiyor’ mu diyeceksiniz? Merak ediyorum.

Basın özgürlüğünde siciliniz bozuk, hukukun üstünlüğünde siciliniz bozuk. Türkiye, internetin özgür olmadığı ülkeler arasına girdi; internet özgürlüğünde siciliniz bozuk. Erişim engellemelerinde birinci sınıfa taşıdınız Türkiye’yi. İçerik engellemelerinde birinci sınıfa taşıdınız. Soruşturmalarda, gazetecilerin tutuklanmasında, hapiste yatmasında, cezalandırılmasında; birinci sınıfa taşıdınız. Siciliniz bozuk.”