Hekimler "Vazgeçmiyoruz; Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz" diyerek İstanbul'da Sirkeci Postanesi önünde TBMM’ye faks çekme eyleminde buluştu.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının çağrısıyla hekimler, İstanbul'da Sirkeci Büyük Postanesi önünde buluşarak, maaş bordrolarını ve dilekçelerini TBMM Başkanlığı’na ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere faksladı.

"Bordrolarımız, emeğimizin karşılığını alamadığımızın tescilli belgesidir! Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz. Koşullarımızı iyileştirecek bir düzenleme hızla Meclis'e getirilmelidir" diyen hekimler,  İstanbul’da İstanbul Tabip Odası üyelerinin katılımıyla Sirkeci Postanesi önünde TBMM’ye faks çekme eyleminde buluştu. Açıklama öncesinde bilgilendirme yapan hekimler "Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

"DİLEKÇELERİMİZİ VE BORDROLARIMIZI FAKSLIYORUZ"

"Hekim ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük haklarında yapılacağı öngörülen düzenlemenin hızla geri çekilmesinin ardından ileri bir tarihte görüşülmek üzere ertelendiğini biliyoruz. Giderek derinleşen ekonomik kriz ile hekimlerin insanca yaşayabileceği gelir talebi de giderek daha can alıcı hale dönüşüyor. Tasarının görüşüleceği tahmini tarihin 4-14 Ocak 2022 olduğu söylense de henüz bir netlik kazanmamıştır. Bu süreçte TTB’nin 'Vazgeçmiyoruz; Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!' çağrısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz: Tüm milletvekillerine taleplerimizi içeren rapor gönderdik. Bugün taleplerimizin acilen görüşülmesi için TBMM Başkanlığı’na ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere dilekçelerimizi ve bordrolarımızı fakslıyoruz."

Tabip odası eylemi 2

Faks çekme eylemi öncesinde yapılan basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Genel sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu okudu:

Gözden kaçırmayın

"Artık yeter, işçi cinayetlerini yaşamak istemiyoruz!" "Artık yeter, işçi cinayetlerini yaşamak istemiyoruz!"

"Yıllardır uygulanan sağlık politikaları hem toplumu hem hekimleri hem de sağlık emekçilerini tükenme noktasına getirdi. Çalışma koşullarımız her geçen sene daha da ağırlaşırken, gelirlerimiz eridi. Sağlıkta şiddet ve hukuksuzluklar hayatımızın her anına girdi. Pandemi döneminde de artan iş yükü ve hastalık riski; sağlık emekçilerinin tükenmesine ve ölmesine neden olurken, buna sebep olanlar 'hakkınız ödenmez diyerek' süreci sahte alkışlarıyla geçiştirmeye çalıştılar.  Ancak ne bu sahteliklere ne de kölelik düzenindeki çalışma şartlarımıza tahammülümüz kaldı."

"Türk Tabipleri Birliği olarak 'karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz' diyerek başlattığımız mücadelemiz gün geçtikçe büyüyor. Bu mücadele kararlılığımız ve birlikteliğimiz; mesleğimize ve geleceğimize dair umutlarımızı da yeşertiyor" diyen Küçükosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"ALGI YÖNETİMİNİ BIRAKIN VE GÖREVİNİZİ YAPIN"

"15 Aralık G(ö)REV’imizde ülkenin dört bir yanından hekimlerle, sağlık emekçileriyle beraber iktidarı uyarmıştık. Büyük bir dayanışma ve umutla, çalışma koşulları için özlük hakları için gelecekleri için iş bırakan hekimler ve sağlık emekçileri olarak iktidarı bir kez daha  ikaz ediyoruz. Algı yönetimini bırakın ve görevinizi yapın.

Medya önünde hekimlere büyük müjde olarak duyurulan sözde hekim maaşlarında iyileştirme düzenlemesi, iktidar tarafından mecliste geri çekilmiştir.  Bir kez daha söylüyoruz: Emeğimiz sizin oyuncağınız değildir. Kendi getirdikleri tasarıyla yapacakları sınırlı iyileştirmeye bile tahammül edemeyip geri çeken anlayışla mücadelemiz artarak devam edecektir.

Yıllardır uyguladıkları bilinçli politikalarla yoksulluk ve hatta açlık sınırına mahkûm ettikleri hekimler ve sağlık emekçileri susmayacak ve mücadeleden vazgeçmeyecektir. Kamuoyunda yarattıkları algının tersine, bizleri hangi şartlara mahkûm ettiklerini görmeleri için TBMM’nin tatilden döndüğü bugün; bordrolarımızı TBMM Başkanı’na, TBMM Başkanvekillerine ve siyasi parti merkezlerine gönderiyoruz."

"HEKİMLER KÖLELİK ŞARTLARINI KABUL ETMİYOR"

Küçükosmanoğlu, "Buradan tüm siyasilere sesleniyoruz: Hekimler kölelik şartlarını kabul etmiyor, etmeyecek. Hak ettiklerimizi alana kadar mücadelemiz ve eylemlerimiz artarak devam edecek. Meclisin açılmasıyla birlikte taleplerimizin acilen görüşülmesini,  insanca yaşayacak, emekliliğe yansıyacak bir ücret düzenlemesini ve güvenli çalışma şartlarının sağlanmasını istiyoruz. Umudumuzun ve mücadelemizin gücü haklılığımızdan gelmektedir" diye konuştu.