Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, kayyım rektörü Melih Bulu’nun görevden alınmasın ardından başlayan rektör belirleme süreci hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, üniversite akademisyenleri olarak gerçekleştirdikleri toplantı ve tartışmalar neticesinde yeni rektör adayı belirleme sistemi üzerinde uzlaşıldığı belirtildi.

Bulu’nun görevden alınmasının ardından Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) yeni atama için rektör adaylık başvuru sürecini başlatırken, mevcut rektör atama sistemine göre, üniversitenin içinden ve dışından profesörlerin YÖK’e adaylık başvuruları, 2 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanacak ve Cumhurbaşkanı, yine adaylardan “uygun gördüğü” bir profesörü Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atayacak.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak 2 Ocak 2021 atamasına karşı “Kabul etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” diyerek tepki verdikleri ifade edildiği açıklamada, “İlk günden itibaren söylediğimiz şuydu: Liyakat kurallarına ve kurumun iç işleyişine dikkat edilmeden yapılan böyle bir atamayı kabul etmiyoruz, 2012 tarihli üniversite senatosu kararlarında açıklanan üniversitemizin ilkelerinden; bilimsel olarak özgür ve kurumsal olarak özerk, şeffaf, demokratik, hesap verebilir kamu araştırma üniversitesi hedefimizden vazgeçmiyoruz” denildi.

Açıklama şöyle:

“İlk günden itibaren söylediğimiz şuydu: ‘Liyakat kurallarına ve kurumun iç işleyişine dikkat edilmeden yapılan böyle bir atamayı kabul etmiyoruz, 2012 tarihli üniversite senatosu kararlarında açıklanan üniversitemizin ilkelerinden; bilimsel olarak özgür ve kurumsal olarak özerk, şeffaf, demokratik, hesap verebilir kamu araştırma üniversitesi hedefimizden vazgeçmiyoruz.’ Üniversite bileşenlerinin bir ayağını oluşturan akademisyenler olarak yedi ay boyunca bu duruş doğrultusunda hareket ettik.

Sadece üniversitemize değil tüm Türkiye üniversitelerine dayatılan rektör atama sistemi halen yürürlükte olduğu için sorun hâlâ çözülmüş değil. Bu durumda 2016 öncesindeki gibi bir seçim sisteminin ya da bu sistemin iyileştirilmesiyle tüm üniversite bileşenlerini sürece dahil eden yeni bir sistemin uygulanabilmesi için şartların henüz uygun olmadığını düşünüyoruz.

KPSS 2023/4 sonuçları açıklandı KPSS 2023/4 sonuçları açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak, Yükseköğretim Kanunu’nun ve rektör belirleme yönteminin değişeceği zamana kadar, üniversitemizde Melih Bulu yönetimi sürecinde oluşan ve şu andaki rektör vekili Naci İnci döneminde de devam eden zarar ve hasarların durdurulup tamirine girişilmesine imkân verecek bir adaylık sistemi üzerinde uzlaştık.