UNDP hazırladığı borç kırılganlık raporunu açıkladı. Türkiye raporun 'yüksek spekülatif’ kategorisinde yer aldı.

Gözden kaçırmayın

Bir yılda icra dosya sayısı yüzde 30 oranında arttı Bir yılda icra dosya sayısı yüzde 30 oranında arttı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, düşük ve orta gelirli 120 ekonominin borç kırılganlık göstergelerini inceleyerek hazırladığı borç kırılganlık raporunu açıkladı. Raporda 72 ülkenin borç ödeme yetkinliklerinin risk altında olduğu belirtilirken bunun 19 tanesinin ise her an temerrüte düşebileceğini veya düşmüş olduğunu gözler önüne serildi.

Covid-19 Pandemisi, tedarik zinciri darboğazları, Ukrayna'da yaşanan savaş ve dünya genelinde etkisini gösteren enflasyon, gelişmekte olan ülkelerin borçlarını ödeme yetkinliklerine zarar veriyor.

Dünya'dan Hilal Sarı'nın haberine göre; Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın Borç Sürdürülebilirlik Değerlendirmeleri’nden, kredi notlarından ve diğer çeşitli ölçütlerden yararlanılarak hazırlanan raporun, çoğu düşük gelirli ekonomilerden oluşan temerrüt riski bulunan ülkeler listesinde Türkiye ve zaten temerrüte düşmüş olan Arjantin dışında G-20 ekonomisi yer almadı.

TÜRKİYE "YÜKSEK SPEKÜLATİF" KATEGORİSİNDE

Borç kırılganlık listesindeki ülkeler üç kategoriye ayrılmış durumda: Temerrütte/Temerrüte düşmek üzere; Temerrüt riski çok yüksek; Yüksek Spekülatif. Türkiye, raporun 'Yüksek Spekülatif' kategorisinde yer aldı.

TOPLAM BORÇ 598 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE

Raporda, söz konusu bu 72 ekonominin 2021-2025 döneminde ödemesi gereken ve riskli olarak değerlendirilen toplam borç servisi 598 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Bu toplamın 130 milyar doları ise 2021 yılı borç ödemelerinin riskli bulunan kısmı. 72 ülkenin riskli olarak değerlendirilen toplam borcunun 2022 için 125, 2023 için 121, 2024 için 114 ve 2025 için 106 milyar dolar olması öngörülüyor.

BORCUN YÜZDE 52'Sİ ÖZEL KREDİTÖRLERE AİT

Raporun riskli gördüğü toplam borcun yüzde 52’si (311 milyar dolar) özel kreditörlerden alınan borçlar. 2021 yılı için 130 milyar dolar borcun yüzde 54’üne denk gelen 70 milyar dolar da yine özel kreditörlere ait durumda.

BORCUN ÇOĞU YÜKSEK-ORTA GELİRLİ EKONOMİLERE AİT

Düşük gelirli ekonomiler risk listesinin büyük bir kısmını oluştursa da, 568 milyar dolarlık riskli borcun sadece yüzde 6’sına denk gelen 36,2 milyar doları bu ülkelere ait borçlar.

Düşük-orta gelirli ülkeler toplam borcun yüzde 49’unu (294,1 milyar dolar), Türkiye’nin de aralarında olduğu yüksek-orta gelirli ülkeler ise bu borcun yüzde 45’ini (268,1 milyar dolar) oluşturuyor. Yüksek-orta gelir grubundaki borcun büyük bir kısmı “zaten temerrütte ve temerrüte düşmek üzere” kategorisinde yer aldı. Başta Arjantin olmak üzere, Venezuela, Lübnan ve Ekvador bu büyük ekonomiler arasında.