Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Arafat'taki Vakfe duasında, "Ey sonsuz kudretiyle bizleri, kâinatı ve bütün mevcudatı yaratan Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Mülkün sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Sen her şeye gücü yetensin. Bize sayısız nimetlerle ihsanda bulundun. Sana sonsuz şükürler olsun. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı, senamızı kabul eyle Allah’ım." dedi. 

Erbaş'un duası şöyle: "Senin emrinle, Hz. İbrahim’in ve Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın çağrısına uyarak evine geldik. Dünyanın dört bir yanından gelen yüzbinlerce kardeşimizle aynı duygular içinde, aynı ümit ve heyecan ile Arafat meydanındayız. Vatanımızdan, yuvamızdan ayrıldığımız andan itibaren “lebbeyk” nidalarıyla sana sığındık. Bu müstesna davetin bahtiyar muhatapları olarak, senin fazl u kereminle haccetmeye niyetlendik. Dünyalık namına ne varsa geride bıraktık, arınmaya geldik. Ruhumuzu doyurmaya, kemale erişmeye geldik. Bizleri sevindir ve huzurundan boş çevirme Allah’ım."

"Belimizi büken, takatimizi kesen günah yükümüzle geldik. Üzerimizde nice insanın hakkı olduğu halde mahcubiyetle geldik. Tutamadığımız sözleri, kırdığımız kalpleri, işlediğimiz günahları itiraf ederek geldik. Hz. İbrahim gibi: “Ben Rabbime gidiyorum. O bana yol gösterecektir.” diyerek geldik. Senin rızanı kazanmak için, senin hoşnutluğunu kazanmak için, sana ibadet etmek için geldik. Bundan sonraki hayatımız boyunca, bütün varlığımızla senin emrinde olduğumuzu söylemek için geldik. Şimdi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk. Affına, keremine, rahmetine, merhametine muhtacız. Niyetimizi ibadetlerimizi kabul eyle Allah’ım. Dualarımızı, niyazlarımızı, tövbelerimizi kabul eyle Allah’ım. Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla insanlığa rehber kıldığın, Fahr-i Kâinat Hz. Muhammed Mustafa Efendimize sonsuz salât ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını ona olan muhabbetimizden ve bağlılığımızdan haberdar eyle Allah’ım. Bizleri ona layık ümmet eyle Allah’ım. Burada, Arafat meydanında bizi topladığın gibi, mahşer gününde de onun sancağı altında toplanmayı bizlere nasip eyle Allah’ım. Bizleri ve neslimizi dünyada onun kutlu yolundan ayırma, cennette ona komşu eyle Allah’ım. Peygamberimizin ehl-i beytine, güzide ashabına ve ahlakını hayat düsturu edinen bütün müminlere selam gönderiyoruz. Sen haberdar eyle Allah’ım. Bu mübarek şehirde bizlere eşsiz hatıralar bırakan Hz. Âdem’e, Hz. Havva’ya, Hz. İbrahim’e, Hz. İsmail’e, Hazreti Hacer annemize ve bütün peygamberlere sayısız salât ve selam ediyoruz. Haberdar eyle, bizleri onların yolunda yürüyenlerden eyle Allah’ım. Lütfuna, ihsanına, affına, keremine, mağfiretine, inayetine sığınıyoruz. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbim. Rahmetini esirgeme bizden, kurumuş gönüllere ab-ı hayat eyle Allah’ım. Bizleri dünyada da ahirette de mahrum ve mahzun eyleme Allah’ım. Uyandırdığın her gün için, verdiğin her nefes için, lütfettiğin her damla su ve her lokma ekmek için, darlıkta ve bollukta sana gerektiği gibi şükürde bulunmamız için senden yardım istiyoruz. Sana itaat etmekte ve şükretmekte bize yardım eyle Allah’ım. İlahi Ya Rabbi! Bizim senden başka elimizi açacağımız, niyazda bulunacağımız kimsemiz yok. Huzuruna varıp yardım talep edeceğimiz kimsemiz yok. Senden başka iltica edecek kimsemiz yok. Sen bizim Rabbimizken biz kime gidelim? Kederimizi, hüznümüzü kime arz edelim. Senden başkasına bizi  terk etme, bizi kimseye muhtaç eyleme, yardımını üzerimizden esirgeme Allah’ım. Hâdi ism-i şerifinle bizi hidayetten ayırma Allah’ım. Ganiyy ism-i şerifinle bizlere takva, iffet ve gönül zenginliği lütfeyle Allah’ım. Hâfız ism-i şerifinle bizleri nefsin, şeytanın ve bütün mahlûkatın şerrinden, nifaktan, hasetten muhafaza eyle Allah’ım. Vedûd ism-i şerifinle senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini bizlere nasip eyle Allah’ım. Yâ Halîm! Ahlakımızı güzel eyle. Bizi kötü amel ve kötü ahlaktan, yalandan, iftiradan muhafaza eyle Allah’ım. Yâ Hayyu Yâ Kayyûm! Nefsimize uyduğumuzda halimizi düzelt. Göz açıp kapatıncaya kadar da olsa bizleri nefsimizle baş başa bırakma Allah’ım. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten muhafaza eyle Allah’ım. Bugün idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nı mübarek eyle, muhabbet ve kardeşliğe vesile eyle Allah’ım. Ey dualarımıza icabet eden Rabbimiz! Haccımızı mebrur eyle Allah’ım. Sa’yimizi meşkûr eyle Allah’ım. Günahlarımızı mağfur eyle Allah’ım. Amellerimizi makbul eyle Allah’ım. Akıbetimizi hayreyle Allah’ım. Ukbâmızı cennet eyle Allah’ım. Vakfemizi kabul eyle Allah’ım. Âmin, âmin, âmin… bi hurmeti Tâhâ ve Yâsîn ve selâmün ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-âlemîn."