CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Sayıştay’ın 2021 denetleme raporlarına yansıyan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün Darphane Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılması gereken ihalelerin, 'doğrudan alım' yöntemiyle gerçekleştirildiğini Meclis gündemine taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Sayıştay’ın 2021 denetleme raporlarına yansıyan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün Darphane Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılması gereken ihalelerin, 'doğrudan alım' yöntemiyle gerçekleştirildiğini Meclis gündemine taşıdı. Purçu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda belirtilen ve Sayıştay tarafından tespit edilen; açık ilan usulü ile yapılması gereken ihalelerin doğrudan temin usulü ile yapılmasının gerekçeleri nedir “ diye sordu.

CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu, Sayıştay’ın 2021 denetleme raporlarına yansıyan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün usulsüz ihalelerini TBMM gündemine taşıdı.

Özcan Purçu, önergesinde şunları kaydetti:

“AÇIK İHALE YAPMAMAK İÇİN, PARÇALAYIP, BÖLMÜŞ BU YOLLA İHALE KANUNU DIŞINA ÇIKARTARAK DOĞRUDAN TEMİNLE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR”

“Sayıştay Raporu’nda yer alan bilgilere göre; Darphane Yönetimi Kamu İhale Kanunu Kapsamında gerçekleşmesi bazı alımları; açık ihale yapmamak için, parçalayıp, bölmüş bu yolla ihale kanunu dışına çıkartarak doğrudan teminle gerçekleştirmiştir.

Darphane yöneticileri yapılan hukuk dışı bu alımlarla yasaların amir hükmünü yok saymış, görevi kötüye kullanmış, kamu zararına yol açtıkları gibi kurumun itibari ve saydamlığına da gölge düşürmüşlerdir. Yine Sayıştay raporlarında yer alan değerlendirmelere göre; Darphane yönetimi kurum dışında yaptırdığı altın basımından elde ettiği gelirleri de muhasebe kayıtlarına yansıtmamış; üstelik bu meblağlar Hazine Bakanlığına da göndermemiştir. Bu yolla hem birileri haksız kazanç sağlarken; kamu zararına da yol açılmıştır.”

Purçu, Bakan Nebati’ye şu soruları sordu:

“- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda belirtilen ve Sayıştay tarafından tespit edilen; açık ilan usulü ile yapılması gereken ihalelerin doğrudan temin usulü ile yapılmasının gerekçeleri nedir?

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda belirtilen ve Sayıştay tarafından tespit edilen; açık ilan usulü ile yapılması gereken ihalelerin doğrudan temin le yapmak için “parçala, böl “usulü ile yapılması karar veren yetkililer hakkında açılan idari ve adli soruşturma var mıdır? Hangi kamu görevlileri hakkında işlem yapılmıştır? Sonuçları nelerdir?

-Sayıştay raporunda belirtildiği üzere; kısımlara bölünerek, doğrudan temin usulü ile mal alımı yapılan şirketler hangileridir? Bu şirketlere doğrudan alım yolu ile yapılan alımların yaptırılan iş ve işlemlerin toplam tutarı nedir?

-Bu firmalar hangi nitelikteki mal alımlarını gerçekleştirmiştir? Şirket bazında alım bedelleri ne kadardır?

-Sayıştay raporunda belirtildiği üzere; kısımlara bölünerek mal alımı yapan 5 şirket hangi kriterler esas alınarak seçilmişlerdir? Darphane kurumundaki hangi yetkililer tarafından bu firmalara olur verilmiştir?

-Darphane tarafından dışarda yapılan altın basım işinden elde edilen gelirin kurum muhasebe kayıtlarına yansıtılmamasının gerekçeleri nedir?

-Darphane tarafından dışarda yapılan altın basım işinden elde edilen ve kaydı yapılmayan tutar ne kadardır?

Canikli "Alman parlamentosunda insanlar donuyor" dedi, Tezcan yanıt verdi: Bu kadar yalanla yetenek yarışmasına gir Canikli "Alman parlamentosunda insanlar donuyor" dedi, Tezcan yanıt verdi: Bu kadar yalanla yetenek yarışmasına gir

-Darphane tarafından dışarda yapılan altın basım işinden elde edilen gelirin kurum muhasebe kayıtlarına yansıtılmaması sonucu oluşan; kurumu zarara uğratan ve gelir kaybına sebebiyet veren kişiler hakkında soruşturma süreci başlatılmış mıdır?

-2014-2021 yılları arasında altın baskı gelirinin kaydının yapılmaması ve hatanın düzeltilmemesinin gerekçeleri nedir? Bu yolla hangi bilgiler gizlenmek istenmiştir?”