Avukatlar, saldırı altındaki Ukrayna halkıyla dayanışmak, zeytinliklere sahip çıkmak ve Gezi Davası'ndaki hukuksuzlarına dikkat çekmek için Çağlayan Adliyesi önünde 103. Adalet Nöbeti'nde buluştu.

Avukatlar, savaşa karşı barışı savunmak ve saldırı altındaki Ukrayna halkıyla dayanışmak, çıkarılan yönetmelikle tehdit altındaki zeytinliklere sahip çıkmak ve Gezi Davası'ndaki hukuksuzlarına dikkat çekmek için Çağlayan Adliyesi önünde 103. Adalet Nöbeti'nde buluştu.

Av. Özgür Ceylan Aytaç, Av. Mustafa Kemal Güngör, Av. Sibel Aydın ve Av. Akçay Taşçı'nın konuşmacı olduğu 103. Adalet Nöbeti'ne çok sayıda avukat katıldı.

Gözden kaçırmayın

"Bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz" "Bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz"

İlk konuşmayı çıkarılan yönetmelikle tehdit altındaki zeytinlikler için Av. Özgür Ceylan Aytaç yaptı.

Adalet Nöbeti 2

"320 BİN AİLE YOK SAYILIYOR"

"Bugün Adalet Nöbetimizde ses verdiğimiz konulardan biri de, 1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan zeytinliklerin enerji amaçlı maden üretim sahalarına dönüştürülmesine izin veren yönetmelik değişikliğidir" diyen Aytaç, "Bu değişiklik sonucunda yaşanacak olan; zeytin ve zeytinyağı üretiminin dünyadaki %15 civarını karşılayan ve ilk 5 sırada bulunan ülkemizdeki zeytinliklerin, oluşturduğu ekosistem ve geçimini sağlayan 320 bin aile yok sayılarak, belirli bir zümreye heba edileceğidir" ifadelerini kullandı.

"Yapılan yönetmelik değişikliğinin normlar hiyerarşinde en üst sırada yer alan Türkiye’nin taraf olduğu BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması’nda yutak alanlarının korunması ve genişletilmesi yükümlülüğüne, BM Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması’na aykırı olduğuna göz yumulmamalıdır." diyen Aytaç konuşmasına şöymle devam etti:
 
"Yönetmelik değişikliği ülkemiz mevzuatına da aykırıdır. Türkiye’de zeytinliklere dair yürürlükteki ana mevzuat, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’dur. Bu kanuna göre zeytinliklere en az 3 km mesafede, belirli şart ve koşullara uymak kaydıyla zeytinyağı fabrikaları hariç olmak üzere, zeytinliklerin gelişmesine mani olacak hiçbir tesis kurulması mümkün değildir. İdareye bu yönetmelik değişikliğinin uygulanması halinde uygulayan kamu görevlilerinin kanuna aykırı davranmış olacağını hatırlatıyoruz.

Adalet Nöbeti 3

"ZEYTİNLİKLER ÇOK KIYMETLİ BİR EKOSİSTEMDİR"

Zeytinlikler; ağaç, besin kaynağı, geçim kaynağı ve pek çok kuş ve bitki türleri ile memelilerin yaşam alanı, çok kıymetli bir ekosistemdir. Çok yıllı doğası sayesinde vazgeçilmezdir ve dünyada da milyonlarca ailenin varlığının sebebidir.
 
Akdeniz’in sıcak ve kurak iklim koşullarına uyum sağlamış, iklim krizine dayanıklı üretim biçimi olan zeytinciliğin; iklim krizi ve ekonomik kriz olgusu içerisinde mutlak suretle korunması gerekmektedir. Söz konusu yönetmelik değişikliği ile uluslararası sözleşmelerin, anayasanın, mahkeme kararlarının, kamuoyu görüşünün, bilim insanlarının açıkladığı somut ve tartışmasız gerçeklerin arkasından dolanılmasına sessiz kalamayız. Şimdi madencilik lobisine karşı zeytine ve hakkına, doğal sit alanlarına sahip çıkma zamanıdır."

"GEZİ DAVASI YARGI BAĞIMSIZLIĞININ OLMADIĞINI GÖSTEREN BİR DAVADIR"

Av. Akçay Taşçı, "Gezi'nin temel taleplerinden biri Gezi davası gibi davalar olmamasıdır. Bu talep devam etmektedir. Gezi davası Türkiye'de eşit yurttaşlığın, çevrenin, kadın haklarının, işçi haklarının talep edilmesinin önündeki en büyük engeldir. Gezinin talepleri bunlardı yargılanan da bu taleplerdir. Gezi davası kimin kimle görüştüğü ile ilgili bir dava değildir. Dışarıdan kimin müdahale ettiği ile ilgili bir dava değildir. Müdahale edenlerin kim olduklarını ortaya koyan bir davadır. Ülkede yargı bağımsızlığının olmadığını ortaya koyan bir davadır. AİHM kararlarının uygulanmayacağını ilan edilen bir davadır" dedi.

Akçay Taşçı pazartesi yapılacak davaya katılım çağrısı da yaptı.

"BU KİRLİ SAVAŞIN MUTLAKA DURDURULMASI GEREKİYOR"

Av. Mustafa Kemal Güngör Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal ile ilgili konuştu.

Güngör, "Bugün barışı savunmak için buradayız. Bu kirli savaşın mutlaka durdurulması gerekiyor. Biz Adalet nöbetçilik olarak; Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini 'ama' sız, 'fakat' sız şiddetle kınıyor ve savaşa hayır diyoruz.
Kimim haklı, kimin haksız olduğunu tartıştığımız sürece savaşı önlemek, barışı sağlamak kolay olmayacak. Bazılarımıza naif ve saf görünsede barışı talep etmek, bütün dünya hakları olarak, kim başlatmış olursa olsun, saldıran kim olursa olsun, savaşa karşı çıkmak zorundayız" diye konuştu. Konuşmalar 104. Adalet Nöbeti'ne çağrı yapılarak bitirildi.