Avrupa Konseyi verilerine göre, Ocak 2020 itibariyle Türkiye'de nüfusun yüzde 1'i cezaevinde ya da denetimli serbestlik altında. Bu oran Avrupa ortalamasının üç katından fazla.İsviçre'deki...

Avrupa Konseyi verilerine göre, Ocak 2020 itibariyle Türkiye'de nüfusun yüzde 1'i cezaevinde ya da denetimli serbestlik altında. Bu oran Avrupa ortalamasının üç katından fazla.

İsviçre'deki Lozan Üniversitesi'nin Avrupa Konseyi için hazırladığı rapora göre, Türkiye'deki her 100 bin kişiden 984'ü, 31 Ocak 2020 itibarıyla cezaevinde ya da denetimli serbestlik uygulaması altında. Raporda bu oranın Avrupa ortalamasının üç katından fazla olduğu belirtildi. Avrupa ortalamasına göre her 100 bin kişiden 265'i aynı kapsamda yer alıyor. Türkiye, denetimli serbestlik altındaki kişilerin sayısında Avrupa'da Polonya'dan sonra ikinci sırada.

TÜRKİYE, DENETİMLİ SERBESTLİK SIRALAMASINDA 2. SIRADA

MA’nın aktardığına göre raporda, 2020'de Türkiye'de denetimli serbestlik kapsamında bulunan kişi sayısının 2019'a kıyasla yüzde 6,1 arttığı kaydedildi. Türkiye denetimli serbestlik sıralamasında ikinci sırada. Denetimli serbestlik altındaki kişilerin sayısında Avrupa'da ilk üç ülke, 100 bin kişide 643 kişiyle Polonya, 627 kişiyle Türkiye ve 568 kişiyle Litvanya. Bu ülkeleri 562 kişiyle Gürcistan takip ediyor.

TUTUKLULUK YERİNE UYGULANAN TEDBİRLER VE YAPTIRIMLAR

Raporda, Gürcistan, Litvanya ve Türkiye gibi ülkelerde, hem denetimli serbestlik hem de cezaevindekilerin oranlarının aynı anda yüksek olduğu belirtildi. Raporda bu durum, denetimli serbestlik gibi uygulamaların tutukluluğa alternatif olarak uygulanmadığı, bunlara ilave tedbir olarak başvurulduğu yorumu yapıldı. Avrupa genelinde ise tutukluluk yerine uygulanan tedbir ve yaptırımların 2019-2020 yıllarında yüzde 3 artış gösterdiği belirtildi. 31 Ocak 2020 itibarıyla Avrupa'da 1 milyon 500 bin 547 kişi denetimli serbestlik altında bulunuyor. Uygulamanın en çok arttığı ülkeler, Sırbistan, Azerbaycan ve İspanya oldu. Ermenistan, Bulgaristan ve Yunanistan'da ise uygulama kapsamındaki kişi sayısı azaldı. Tutukluluğun alternatifi olarak uygulanan tedbirler arasında, elektronik gözetim, kamu hizmeti, ev hapsi, şartlı salıverilme gibi uygulamalar var.