Ticari kredide banka ve finansman kuruluşlarının aldığı ücretlere ilişkin yeni düzenleme yapıldı. ATM’lerden yapılan EFT işlemlerinden alınan ücret de artırıldı.

Merkez Bankası, ticari kredi kullanımı nedeniyle banka ve finansman kuruluşlarının aldığı ücretlere ilişkin düzenleme yaptı. Düzenlemeyle ATM’lerden yapılan EFT işlemlerinden alınan ücrette de artışa gidildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde yapılan düzenlemeye göre, proje, satın alım ve birleşme, özelleştirme, yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler, ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmeyecek.

Gözden kaçırmayın

TRT'nin bandrol ücretleri artırıldı TRT'nin bandrol ücretleri artırıldı

Düzenlemeye göre ayrıca, kredinin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemlerinden alınabilecek ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde 15 fazlasını geçemeyecek. Önceki düzenlemede bu ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarla sınırlıydı.

EFT’DE ÜCRET ARTTI

Tebliğle ATM’lerden yapılan EFT işlemlerinden alınan ücret de artırıldı. Buna göre işlem tutarı 1000 liranın altındaki EFT işlemlerinin ATM’den yapılması halinde alınan ücret 2 liradan 4 liraya çıkarıldı. EFT işlem tutarının 1000 lira ile 50 bin lira arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak belirtilen tutarlardan 5 lira olanı 8 lira olarak yeniden belirlendi.

Tebliğin ‘Üye işyeri ücretleri’ başlıklı 20. maddesinde yapılan değişikliğe göre, yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti de yüzde 1.60’dan yüzde 1.90’a yükseltildi.

Aynı gazetede yayımlanan ve finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usûl ve esaslar hakkında tebliğde yapılan değişiklikle, tebliğin tanım maddesinde yer alan ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’ ibaresi ‘Finansal Kurumlar Birliği’ olarak değiştirildi. EFT ücretleriyle ilgili bu tebliğ kapsamında yer alan 12’nci maddede de aynı düzenleme yapıldı.