Asgari ücrete bu aydan geçerli olmak üzere yapılan ara zamla birlikte işsizlik maaşına da zam geldi. 2022 yılının ikinci yarısında en düşük işsizlik maaşı 2 bin 561 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 5 bin 123 lira olacak.

Asgari ücret, bu aydan geçerli olmak üzere yapılan ara zamla 5 bin 500 lira oldu. Buna göre, 2022 yılının ikinci yarısında en düşük işsizlik maaş 2 bin 561 lira, en yüksek işsizlik maaşı 5 bin 123 lira olacak.

NASIL HESAPLANIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor.

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor.

Başvuru, İŞKUR birimine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.

Mücbir sebepler dışında 30 gün içinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

Dolar yeni haftaya nasıl başladı, Euro kaç TL oldu? Dolar yeni haftaya nasıl başladı, Euro kaç TL oldu?

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor.

İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılıyor ve güncelleniyor.

Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.

İşsizlik maaşı için şu şartlar aranıyor:

– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.