Anayasa Mahkemesi, OHAL Yasası'nın MGK bölümünü iptal etti

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan OHAL yasasıyla ilgili başvurusunu karara bağladı ve yasanın 37. maddesine eklenen 3 numaralı fıkrayı iptal etti.

GÜNDEM 23.09.2021 - 09:27 23.09.2021 - 09:33

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin OHAL yasasıyla ilgili itirazını karara bağladı ve CHP'yi haklı buldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararında, "MGK'nın tavsiye kararı alabileceği ve kişilerin devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunup bulunmadığına karar veremeyeceği" dile getirildi. Bu nedenle Anayasa'ya aykırı olan bu ifadenin iptaline oy birliğiyle karar verildi. 

CHP’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 Kasım 2016 tarihinde çıkarılan 6755 sayılı OHAL yasasıyla ilgili başvurusunu karara bağladı. CHP'nin başvurusunda kanunun 37. maddesine eklenen 3 numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ediliyor ve "yöneticileri ve yönetilenleri hukukça eşit yönetim ilkesine tabi tutan hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu, hukuka aykırı ve keyfi her türlü fiil ve işlemleri meşru hale getirdiği, failleri sorumluluktan kurtardığı, idarenin her türlü eylem ve işlemine yargı yolunun açık olduğunu düzenleyen anayasal kurallara bağdaşmadığı" ifade ediliyordu.

OYBİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, MGK’nın alacağı kararların tavsiye niteliğinde olduğunu hatırlatarak, şu karara vardı: "Bu itibarla istişari nitelikte bir danışma organı olan MGK’nın icrai karar alma yetkisine sahip olmadığı gözetildiğinde, Cumhurbaşkanınca ayrı bir kararla benimsenmemiş MGK kararlarına hukuki sonuç bağlanamayacağı ve bu kararların kendilğinden icra edilemeyeceği açıktır." AYM, hükmünü şöyle kurdu: "İlgili kanunun 37. maddesine eklenen 3 numaralı fıkrada yer alan “… Milli Güvenlik Kurulunca…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
3 numaralı fıkrada yer alan, “…hukuki, lll” ve “…mali …” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE Muammer Topal, Rıdvan Güleç ile Basri Bağcı’nın karşıoylarıyla OYÇOKLUĞUYLA, 3 numaralı fıkranın kalan kısmının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE, karar verildi."

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.
DOLAR
EURO
STERLIN
ALTIN
BIST