AKP'de anayasa değişiklik teklifini hazırlayan hukukçular alternatifli bir metin hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Teklif, Anayasa'nın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılmasını içeriyor. Evlilik, "Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur" şeklinde tanımlanıyor.

AKP'de anayasa değişiklik teklifini hazırlayan hukukçular alternatifli bir metin hazırlayıp Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın başkanlığında yapılan toplantıda, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifi metninin çerçevesi çizildi.

TBMM gündemine taşınacak teklif kapsamında anayasanın sadece "din ve vicdan özgürlüğü" başlıklı 24 ile "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddelerinin değiştirilmesi benimsendi.

Daha önce aralarında "kanun önünde eşitliği" düzenleyen 10'uncu maddenin de yer aldığı 4-5 maddelik bir değişiklik üzerinde duruluyordu. Ancak buna gerek olmadığı, 2 maddelik bir değişikliğin ihtiyacı karşılayacağı sonucuna varıldı.

'Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur' denilerek LGBT evliliklerinin önüne geçilecek

Veli Ağbaba: Sen reisten gizli gizli Marlboro’yı iç ama Adıyaman’ın tütününe yasak getir Veli Ağbaba: Sen reisten gizli gizli Marlboro’yı iç ama Adıyaman’ın tütününe yasak getir

Aile ilgili maddede yapılması öngörülen değişikliğin metni değiştirildi. Daha önce, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" fıkrasındaki "eşler" ifadesinin "kadın-erkek" olarak değiştirilmesi düşünülmüştü.

Teklifte yer alacak fıkrada, "Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur" denilecek. Söz konusu düzenlemeyle LBGT evliliklerinin de önüne geçileceği belirtildi.

Toplantıda, ailenin korunmasının ne kadar önemli olduğu üzerinde durulurken, özellikte Batıda her gün gün artan evlilik dışı çocuklar da gündeme geldi.

24'üncü maddede "hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle kamu hizmetlerinden, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının yasaklanamayacağı" hükme bağlanacak. Değişiklik bu maddede yapılarak, "başörtüsünün laiklik ilkesinin teminatı altında bir temel hak olarak kullanılması" garanti altına alınacak.