Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), İBB'ye başlatılan terör soruşturması ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Oktay Vural’dan dikkat çeken Sinan Ateş paylaşımı Oktay Vural’dan dikkat çeken Sinan Ateş paylaşımı

Türkiye'de yaklaşık 3 seçmenin 2'si, kurumlar, siyasi partiler ve medya üzerinde baskı ve müdahale olduğunu düşünüyor.
Baskıdan rahatsız olan iktidar seçmenleri de hesaba katıldığında, muhalefetin potansiyeli %60-65'e ulaşıyor.
5 seçmenden 4'ü İBB'ye yönelik açılan terör soruşturmadan haberdar. Soruşturmayı hiç duymamış olanların oranı ise %22.6.
Seçmenin çoğunluğuna göre soruşturma haksız ve taraflı.
İBB'yi İmamoğlu değil AKP yönetseydi aynı durumda benzer bir soruşturma açılırdı diyenlerin oranı %22.6'da kalıyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ankete göre İBB'ye açılan terör soruşturmasında kamuoyunu ikna edemedi.
Soylu'nun konuşmalarını ikna edici bulanlar %27.5, bulmayanlar %56.1 olarak ölçüldü.
İBB'de terörle bağlantılı çok sayıda kişinin çalıştığı iddiasını inandırıcı bulanlar %27.5, bulmayanlar ise %55.7 olarak belirlendi.
İmamoğlu, hakkındaki iddiaları cevaplarken konuya hakim, kendinden emin, cesur, dinamik ve soğukkanlı olarak değerlendirilmiş.
%55-%60 arasındaki bir çoğunluğun İmamoğlu ile ilgili bu kanaatte olduğu belirlendi.
İmamoğlu'nun gergin ve endişeli olduğunu düşünenler ise %35'te kaldı.

Soruşturmanın nedeni olarak "İmamoğlu'nu etkisizleştirme" düşüncesi kamuoyunda oldukça kuvvetli.
Soruşturma ile ilgili İmamoğlu'nu etkisizleştirme, görevden alma, muhalefetin umudu kırma, belediyeyi geri alma gibi nedenler %60'ın üstünde kabul görüyor.
Belediyelere yönelik soruşturmalar adil bulunmuyor.
Belediyelere yönelik soruşturmaları adil bulanlar %27.2 olarak ölçüldü.
İmamoğlu'na dair olası görevden alma kararını, hakkaniyetli bulacağını söyleyenlerin oranı %19.8 iken hakkaniyetli bulmayacağını söyleyenlerin oranı %62.8 oldu.

Yaşanan son gelişmeler seçmenin %39.3'ünün İmamoğlu'na bakışını öncesine göre olumlu yönde etkilemiş.
Terör soruşturmasının toplum gözünde iktidarı olumsuz, İmamoğlu’nu olumlu etkileyeceği düşüncesi güçlü. Ancak muhalefete olumlu yansıyacağı düşüncesi daha zayıf. Soruşturmayla ilgili görüşler şöyle:
İktidarın itibarını olumsuz etkiler: %43.6
İmamoğlu itibarı artar: %41.9
Muhalefetin itibarı artar: %33.8
Seçmenin üçte ikiden fazlası (%68.3), İmamoğlu görevden alınırsa olumsuz hisler içinde olacağını ifade ediyor.

Görevden alınmayı olumlu hislerle karşılayacakların oranı ise %26.6'da kalıyor.