Yalova'da usulsüz oy kullanıldığı tespit edildi Yalova'da usulsüz oy kullanıldığı tespit edildi

HSK, Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bölge adliye mahkemesi başkanlıkları, bölge idare mahkemesi başkanlıkları, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderdiği "Deprem kapsamında alınan tedbirler" başlıklı yazıya ek yaptı. Ek yazıda şöyle dendi:

“Bilindiği üzere 06.02.2023 günü saat 04.17’de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem nedeniyle Kurulumuzca alınan tedbirlere ilişkin “Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler” konulu duyurumuz 06.02.2023 tarihinde internet sitemizde yayımlanmak suretiyle tüm yargı teşkilatımız ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Anılan duyurumuzun (4) ve (6) sıra sayılı bentlerinde deprem bölgesindeki barolara kayıtlı olarak görev yapan avukatların eski hale getirme başvuruları ile mazeret dilekçelerinin değerlendirilmesinde hassasiyet gösterilmesi hususu önemle vurgulanmıştır. Bununla birlikte, Ülkemizin dört bir yanında avukatlık mesleğini icra etmekte olup kendileri ve/veya yakın aile fertleri depremden etkilenen meslektaşlarımızın da içerisinde bulundukları hâl itibarıyla bu kapsamdaki olası başvurularına aynı hassasiyet ile yaklaşılmasının önem arz ettiği değerlendirilmiştir. Bu itibarla;

-Ülkemiz genelinde yürütülen yargılama faaliyetleri yönünden, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın, üzücü deprem hadisesinden olumsuz etkilendiğini tevsik eden tüm avukat meslektaşlarımızın mezkur duyurumuzun (4) ve (6) sıra sayılı bentleri kapsamındaki eski hale getirme ve mazeret dilekçesi içerikli başvurularının değerlendirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini,

-Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapmakta olan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.”