Yedi memur sendikası konfederasyonunun bir araya geldiği Kamu Konfederasyonları Platformu, memur ve emekli maaşlarına verilen zamma karşı 12 Ocak’ta iş bırakacaklarını duyurdu. Balık, “İş bırakma kararımız hükümete uyarı niteliği taşımaktadır. Yine bu konuda seçime giderken bir çalışma yapmaz ise şubat ayında tekrar bir araya gelerek bu sefer daha fazla gün sayısı ile farklı eylem yollarına gideceğiz” açıklamasını yaptı. Balık ayrıca önümüzdeki günlerde istenilen zam oranının verilmemesi halinde, “Bize hakkımızı vermiyorlarsa, sandıkta bunun hesabını sorarız. Yoksulluk sınırının üzerinde yeniden bir maaş düzenlenmesidir talebimiz” diye konuştu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında 12 Ocak’ta yedi farklı konfederasyon üyeleri ile birlikte iş bırakacaklarını duyurdu.

Anadolu Konfederasyonu, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu, Yurt Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu ve Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu iş bırakacak konfederasyonlar arasında.

Balık, şunları kaydetti:

“BELİRLENMİŞ MAAŞ ZAMMINI ULUFE DAĞITIR GİBİ MÜJDELİ ZAM ORANINI YASA DIŞI OLARAK KAYDEDİLMİŞTİR”

“Yedi konfederasyon olarak bir araya geliş amacımız ayın üçünde açıklanan memur zammı, ayın dördünde yapılan ilave zammı ve içinde bulunduğumuz duruma karşı, yetkili konfederasyon Memur Sen ve Kamu Sen’in varlığı ve yedi konfederasyonunun aldığı ortaklaşa kararı basın yolu ile kamuoyuna paylaşmaktır.

Cumhurbaşkanı’nın önce yüzde 25 oranında açıkladığı sonra danışıklı bir şekilde yandaş sendikanın talebiymiş gibi önceden belirlenmiş maaş zammını ulufe dağıtır gibi müjdeli zam oranını yasa dışı olarak kaydedilmiştir.

AYM, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu için tarih verdi AYM, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu için tarih verdi

“CUMHURBAŞKANI’NIN TARAFSIZ OLMASI GEREKTİĞİNİ VURGULUYORUZ”

Kamu çalışanlarının maaş artışları 4688 sayılı kanun gereği toplu görüşme mamasında yetkili üç konfederasyonun ve masada görevli kamu görevlilerin huzurunda artış gerçekleştirilmesi gerekirken. Artık bizde kanun kavramının ortadan kalktığı için Memur Sen ve Cumhurbaşkanlığı tarafından her gün belli bir rakam olarak açıklanabiliyor. Yani yapılan açıklama öncelikle yüzde 16,48 oranında enflasyon oranında açıklanan rakam çok düşük bir rakam. İçerisinde bulunduğumuz dönemde enflasyonun en az yüzde 78 oranında gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısı ile altı aylık zammın yüzde 78 oranında olmasıydı. İlk altı aylık dönemde de 41,69’luk bir zam yapılmıştı ve bu şekilde yüzde 125 oranında yıllık bir enflasyon farkı oluştuğunu göstermektedir.

TÜİK’in açıkladığı tarihin en düşük enflasyon oranını açıklaması sonucu yüzde 16,48 oranında açıklanmış oldu. Cumhurbaşkanı’nın memuru enflasyona ezdirmeme adı altında kanunu yok sayarak kendi inisiyatifi ile yüzde 25’e çıkardığını yine yandaş konfederasyonun hazırladığı toplantıda kamuoyuna açıklamış oldu.

Dolayısı ile Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerektiğini vurguluyoruz, Memur Sen’in yüzde 25’lik oranını elleri patlarcasına alkışladığını tüm Türkiye görmüş oldu. Bir gün sonra Cumhurbaşkanı’nın kamu çalışanlarına verdiği oranı düşük buldu. 4688 sayılı kanun yok sayılarak masada olması gereken iki konfederasyon yok sayıldı.

“YAPILAN BU ZAM KAMU ÇALIŞANLARINI TATMİN ETMEYECEKTİR”

Zaten bilindiği üzere Kamu Sen ve Memur Sen ne derse onu destekliyor, Kamu Sen ise tweet atarak Cumhurbaşkanı’nın ilave zammının yeterli olduğunu ileri sürmüştür. Memur Sen ile kapalı kapılar arkasında görüşerek yüzde 30 zammının yeterli olduğunu önceden planlanmış bir tiyatroyla önceden hazırlanmış rakamı açıklamışlardır.

Memur Sen ve Kamu Sen’den kamuoyunun beklentisi yüzde 45’in üzerinde bir artıştı. Ama bu artış bununla kalmayacak ve Şubat- Mart ayı gibi yüzde 10-15 oranında zam gelecektir. Yine kanunu yok sayarak yeni zam gündeme geldi.

Herkes tarafından bilinmektedir ki; yapılan bu zam kamu çalışanlarını tatmin etmeyecektir. Yedi konfederasyon olarak zaten biz bu durumun farkındayız. Bu durumu kabul edebilmemiz mümkün gözükmemektedir.

Bizlerin iktidar gücü yok, arkamızda siyasi partiler yok bizler bağımsız sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. Bizler bu devletin onurlu kamu çalışanlarıyız, anayasa kurallarına göre devlette katkı sağlamaya çalışan memurlarız. Dolayısıyla ilk olarak kanunların tam olarak uygulanmasını istiyoruz, ikinci talebimiz ise tüm kamu çalışanlarının maaşını yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

“YAPILAN YÜZDE 5 EK ZAM KARŞILIĞI İKİ KİLO KIYMA EDERİ KADARDIR”

Burada şunu belirtmek gerekir ki kamu çalışanları arasında maaş uçurumu artmıştır. Öğretmenle şube müdürü, doktorla başhekim, mühendisle başmühendis arasında kat kat maaş farkı oluşmaktadır. Bu durum yardımcı hizmet sınıfında çalışana da yüzde 30 zam yapılırken aynı oranda üst kademedeki memura zam yapılması maaş farkları arasındaki uçurumu yükseltmiştir.

Dolayısı ile bizler bu sistemle, yüzdelik dilimlerle ücretlerin arttırılmasını istemiyoruz. Yüzdelik dilimlerle ücretlerin arttırılması zaten kabul edilecek bir durum değildir.

Yapılan yüzde 5 ek zam karşılığı iki kilo kıyma ederi kadardır. Hangi markete giderseniz gidin yüzde 5 ile ancak iki kilo peynir alabilirsiniz. Dolayısı ile tüm bunları göz önünde bulundurarak bizler şu kararı aldık. Tek gücümüz çalıştığımız iş yerinde iş yavaşlatmak veya iş bırakmak.

“İŞ BIRAKMA KARARIMIZ HÜKÜMETE UYARI NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR”

12 Ocak 2023 Perşembe günü tüm Türkiye’de tüm üyelerimizle çalıştığımız alanlarda iş bırakma kararı aldık. 12 Ocak’ta üretimden gelen gücümüzü kullanmayarak tüm Türkiye’de alanlarda olacağız.

İş bırakma kararımız hükümete uyarı niteliği taşımaktadır. Yine bu konuda seçime giderken bir çalışma yapmaz ise şubat ayında tekrar bir araya gelerek, tekrar değerlendirme ile birlikte bu sefer daha fazla gün sayısı ile uyarılarımız devam ederek farklı eylem yollarına gideceğiz.

“BİZİM TEK GÜCÜMÜZ ALANLARA ÇIKIP İÇERİSİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMU HALKIMIZA ANLATMAKTIR”

Bizim tek gücümüz alanlara çıkıp içerisinde bulunduğumuz durumu halkımıza anlatmaktır. Elbette zarar gören ve bize kızan vatandaşlarımız olacaktır. Ancak vatandaşlarımız bizleri anlayacaktır.

Bugün bir kamu kurumuna gittikleri zaman orada çalışan memurların durumunu zaten bileceklerdir. Şimdiden anlayış gösterecekleri için teşekkür ediyoruz.

12 Ocak’ta yedi konfederasyon ve bağlı sendikalarımızla birlikte iş bırakıyoruz ve alanlara çıkıyoruz.”

“KESK DAHİL OLMAK ÜZERE DİĞER KONFEDERASYONLARA ÇAĞRIMIZ GELİN 12 OCAK’TA KOL KOLA BİRLİKTE OLALIM”

Balık diğer sendika ve konfederasyonlara çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

“Buradan Türkiye’deki Kamu-Sen ve Memur-Sen dışında kalan tüm konfederasyonlara bağımsız sendikalara çağrımızdır, ayın 12’sinde gelin alanlarda birlikte olalım. En başta üçlü masada memur temsilinde oturan KESK var, KESK dahil olmak üzere diğer konfederasyonlar ve sayıları 150’yi bulan irili ufaklı bütün sendikalara çağrımız, gelin birlikte 12 Ocak’ta el ele kol kola birlikte olalım”  

“BİZE HAKKIMIZI VERMİYORLARSA, SANDIKTA BUNUN HESABINI SORARIZ”

Balık, ayrıca şunları söyledi:

“Kapalı kapılar ardında bu zam ek zam oranı yapılması gerekiyor lafları konuşuluyor yandaş sendikalar tarafından. Ek zam yapılacak Cumhurbaşkanı da bunu toplantıda söyledi, ‘duruma göre yeniden asgari ücretle çalışanlara ve kamu çalışanlarına iyileştirme yapabiliriz’ dedi. Bizim istediğimiz oran belli, şartara uygun zam oranını veriyorlarsa ne güzel. Vermiyorlarsa memurun en önemli silahı sandıkta hesap sormak. Bize hakkımızı vermiyorlarsa, sandıkta bunun hesabını sorarız. Yoksulluk sınırının üzerinde yeniden bir maaş düzenlenmesidir talebimiz. Yoksulluk sınırı da konfederasyonumuzun yaptığı son araştırmaya göre 26 bin 500 lira civarındadır. Dolayısıyla yeni bir maaş düzenlemesi ile bu hakkımızı talep ediyoruz.”