15. Karaburun Bilim Kongresi'nin programı belli oldu

Bu sene “Kapitalizmin Salgınları ve Bitmeyen Kavga” temasıyla 15.'si düzenlenecek olan Karaburun Bilim Kongresi’nin programı yayınlandı.

BİLİM & UZAY 29.08.2021 - 00:21 29.08.2021 - 00:35

Bu yıl “Kapitalizmin Salgınları ve Bitmeyen Kavga” temasıyla 15.'si düzenlenecek olan Karaburun Bilim Kongresi’nin programı yayınlandı.

Salgın hastalıkların tarih boyunca sınıf çatışmalarını şekillendirdiği, çelişkileri derinleştirdiği vurgulanırken COVID-19 pandemisinin de kapitalist dünya sisteminden bağımsız düşünülemeyeceği belirtilen çağrı metninde“O zaman gelin, Karaburun Bilim Kongresi’nde mücadelemizi örmenin, itinayla besleyip büyütmenin yol ve yordamlarını birlikte arayalım, arayışımız ışıltılar olsun, yolumuzu açsın, güçlenelim, beraberce çağlayalım" denilmişti.

Program şu şekilde:

1 Eylül Çarşamba

13.30 Açılış Konuşmaları

Özcan Gülhan – Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu

Tunç Soyer – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Ulaş Yasa – Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı

14.00 Açılış Oturumu: Pandeminin Krizi, Kapitalizmin Krizi

Yürütücü: Özlem Özkan

➢ Ertuğrul Kürkçü – Metabolik Uçurumun Eşiğinde: Enternasyonalizm veya Yokoluş

➢ Özgür Öztürk – Pandemi, Kriz, Kapitalizm

➢ Beyza Üstün – Krizler Sarmalında Yaşam

➢ Onur Hamzaoğlu – Salgınlar ve Kapitalizmde Sağlık: COVID-19 Pandemisi Bir Sağlık Sorunu mu?

16.30 A1 Oturumu: Kapitalizmin Kara Vebası: Faşizm

Yürütücü ve Çerçeve Sunum: Özay Göztepe

➢ Orhan Dilber – Reformist ve Devrimci Stratejiler Bakımından Faşizm Tespitleri

➢ Barış Yıldırım – Faşizm ve Kolonyal Faşizm

➢ Bahadır Özgür – “Devlet Baba”dan “Devlet AŞ”ye: Türkiye’de Rejimin Dönüşümü

➢ Dinçer Demirkent – Türkiye’nin Anayasal-Siyasal Rejimi

➢ Eylem Şen – Sinemada Anti-Faşizmin Estetiği

2 Eylül Perşembe

10.00 A2 Oturumu: Pandemi, Afetler ve Yerel Yönetimler

Yürütücü ve Çerçeve Sunum: H. Senem Doyduk

➢ Yusuf Ekici – Afetler Karşısında Dirençli Kentleri Nasıl Planlama(ma)lı? Deprem Sonrası

İzmir

➢ İlker Kahraman – İklim Değişikliği, Afetler ve Covid-19 Salgınının Mekâna Etkisi

➢ Yücel Çağlar – Orman Yangınları ile Su Taşkın ve Baskınları “Doğal Afet” midir; Değilse

“Ne Yapılmalı?”

B1 Oturumu: Yenilmeyen Şarkılar: Politik Müziğin Çoğul Yolculuğu

Yürütücü: Ruşa Sabur

➢ Latife Canan Kaplan – Yenilgi Çağında Politik Müzik

➢ Serdar Türkmen – Türkiye’de “Eylem Müziği”

➢ Barış Yıldırım – Umut Şarkıları (Şarkılara sordum: Umut nereden gelir?)

13.00 A3 Oturumu: Akademinin Krizi ve Olanakları

Yürütücü ve Çerçeve Sunum: Mehmet Kuyurtar

➢ Gülçiçek Dere – Akademik Proleterleşme ve Dayanışmanın Örgütlenmesi

➢ Ecem Güzel – Yeni Kayyum Rejimi ve Boğaziçi Direnişi

➢ Adem Kurtar – Akademinin Görünmeyen Emekçileri

B2 Oturumu: Doğanın Metalaşması Ekolojik Yıkım

Yürütücü ve Çerçeve Sunum: Beyza Üstün

➢ Emet Değirmenci – Covid-19 İnsanlığın Uyanmasına ve Antroposferin İyileşmesine Nasıl

Katkıda Bulunabilir?

➢ İrfan Mukul – Toprak ve Kentin Metalaşması: Eşitsiz Coğrafi Gelişme

➢ Özgül Saki – ‘Extractivismo / Kazıp Çıkarmacılık’a Karşı Mücadeleye Dair...

➢ Adnan Mirhanoğlu – Hidro-Sosyal Akışlar: Sulama Sistemlerinde Sosyo-Politik ve SosyoMateryal Güç

16.30 A4 Oturumu: Pandemide Sosyalist Feminist Politika

Yürütücü: Elif Karaçimen

➢ Özlem Özkan – Covid-19 Pandemisinde Kadın Sağlık Emekçileri ve Derinleşen Eşitsizliklere

Yanıtları

➢ Melda Yaman – Pandemide Yaşamı Yeniden-Üretmek: Feminist Mücadele, Sınırlar ve

Olanaklar

➢ Yasemin Özgün – Otoriter Sağ İklimlerde Feminist Politika

3 Eylül Cuma

10.00 A5 Oturumu: Sokağın Bilgisi (Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'in Anısına)

Yürütücü: Doğan Emrah Zıraman

➢ Zeynep Kadirbeyoğlu – Demokratik ve Özerk Üniversite Mücadelesi: Boğaziçi Üniversitesi

Örneği

➢ Halit BÜYÜK – Taşeron İşçinin Zaferi: PTT Direnişi

➢ Başaran Aksu – Yerin Altını Üstüne Getirmek: Soma'dan Ermenek'e Madenci Direnişleri

13.00 A6 Oturumu: Devlet, Muhafazakarlık ve Artan Otoriterleşme

Yürütücü ve Çerçeve Sunum: Zerrin Kurtoğlu

➢ Ümit Akçay – Otoriter Konsolidasyon Dinamikleri ve Karşı Eğilimler

➢ Ömer Faruk Gergerlioğlu – Muhafazakarlık ve Artan Otoriterleşme

➢ Ahmet Gire – Pandemide Devlet: Çıplak Yaşamın ve Çıplak Birikimin Üretimi

B3 Oturumu (Çalışma Grubu Sunumları): Türkiye’de Gıda Egemenliği: Temel Sorun

Alanları ve Mücadele Olanakları (1. Bölüm: Değişen Yapılar ve Karışan Kavramlar)

Yürütücüler: Fatih Özden ve Umut Kocagöz

➢ İzmir’den Kır Araştırmacıları – Korona Günlerinde Tarım ve Gıda Politikalarını Yeniden

Düşünmek

➢ Özge Güneş – 3. Gıda Rejimi ve Gıda Egemenliği

➢ Mesut Yüce Yıldız – Gıda Egemenliği ve Agroekoloji

➢ Fatma Genç – Gıda Egemenliği Perspektifinden Tarımda Metalaşma

➢ Uygar D. Yıldırım – Tarımda Değişen Emek Biçimlerinin Gıda Egemenliği Bağlamında Değerlendirilmesi

➢ Duygu Avcı ve Gökçe Yeniev – İklim Değişikliği Bağlamında Tarım-Gıda Sisteminin Politik Ekolojisi

16.30 A7 Oturumu: Kapitalizmin Salgınları ve İşçi Sınıfı

Yürütücü: Mehmet Türkay

➢ Mert Büyükkarabacak – Pandemi, Yeni(den) Devletçilik ve Sınıf Hareketi

➢ Şeyda Tuğgen Gümüşay ve Ayça Tezerişir – Eylem Özgürleştirir: Covid-19 Pandemisinde

İşçi Kadınların Direnişi

➢ Sedef Öztürk – Emeğin Kendini Yeniden Var Etmesi ve Çalışmanın Ruhsallığı Bağlamında

Dayanışma Ekonomileri

➢ Mehmet Yusufoğlu – Platform Kapitalizmine Karşı Dijital Bir Aktivizm Mümkün mü?

➢ Zeynep Özsoy – Dayanışma Ekonomisi Örneği Olarak Yeni Nesil Kooperatifler

B4 Oturumu (Çalışma Grubu Sunumları): Türkiye’de Gıda Egemenliği: Temel Sorun

Alanları ve Mücadele Olanakları (2. Bölüm: Özneler, Mücadele Olanakları ve Stratejiler)

Yürütücüler: Fatih Özden ve Umut Kocagöz

➢ Zerrin Çelik – Tohum Hakkı ve Köylü Pratikleri

➢ Murat Büyükyılmaz – Yerel Yönetimler ve Gıda Egemenliği

➢ İrem Soysal Al – Kentteki Ekolojik Gıda İnisiyatiflerinin Gıda Egemenliği Mücadelesindeki Yeri

➢ Abdusellam Kutlu – Mevsimlik Tarım İşçilerinin Durumu ve Örgütlenme Olanakları

➢ Adnan Çobanoğlu – Çiftçilerin Örgütlenme Haklarının Gıda Egemenliğiyle İlişkisi

4 Eylül Cumartesi

10.00 A8 Oturumu: Marksizmin Güncelliği (İşçi Sınıfının İlk General’ine)

Yürütücü: Ahmet Haşim Köse

➢ Haluk Yurtsever – Sınırda Güncelleme

➢ Erkin Özalp – Marksizm ve Yeni Teknolojiler

➢ Melda Yaman – Marx’tan Engels’e, Etnoloji Defterleri’nden Köken’e

➢ Ozan Mutlu- 11 Avrupa Ülkesinde Klasik-Marksgil Kategorilerin Nicel Büyüklükleri Üzerine Gözlemler

B5 Oturumu: Hapishanelerde Hak İhlalleri ve Pandemi (Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi Oturumu)

Yürütücü: Aslı Davas

➢ Emrah Topaloğlu – Pandeminin Hapishanelere Yansıması

➢ Gökhan Soysal – Pandemi mi? Hapishanelerde Hukuksuzluk ve Kuralsızlık mı?

➢ Kerim Altınmakas – Pandemide Tutsak Ailesi Olmak

➢ Ali Haydar Keleş – Pandemide Tutsak Olmak

13.00 A9 Oturumu: Türkiye Siyasetinin Mevcut Durumu

Yürütücü: Erkin Başer

➢ Tayip Temel

➢ Aykut Erdoğdu

➢ Filiz Kerestecioğlu

➢ Perihan Koca

17.00 Kapanış Oturumu: Mülksüzler: Ne Yapmalı?

Yürütücü: Yasemin Özgün

➢ Özgür Müftüoğlu – Mülksüzlerin Hali Pür Melali

➢ Volkan Yaraşır – Kapitalist Kriz: İsyan ve Umut

➢ Ayşe Erdem – Toplumsal Mücadele Alanlarının Ortak Zemini: Sınırlar, Olanaklar

➢ Üstün Reinart – İnsanlığımızı Sınayan Krizler

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.
DOLAR
EURO
STERLIN
ALTIN
BIST