GÜNDEM İNSAN HAKLARI Uncategorized

TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Sağlık Bakanlığı anayasal yetkilerini aşıyor

TTB, TMMOB, KESK ve DİSK, Afrin’e yönelik TSK operasyonu sırasında, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” konulu bir basın açıklaması yaptıkları için, haklarında idari ve hukuki işlem başlatılan Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılmasına ve haklarında açılan soruşturmalara dair ortak açıklama yaptı.

[mks_dropcap style=”letter” size=”52″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]A[/mks_dropcap]frin operasyonu sırasında yaptıkları “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasının ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından, TTB MK üyelerinin, merkez konsey üyeliklerinin düşürülmesi talebiyle açılan dava 29 Haziran 2018 tarihinde reddedilmişti. Ardından, Merkez Konsey üyeleri, çalıştıkları kurum ve özel hastanelerde idari ve hukuki soruşturma geçirmeye devam etmişti. Bunun üzerine toplanan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri, TMMOB’un Karaköy şubesinde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

“MERKEZ KONSEY’İN KAMUSAL SORUMLULUKLARI ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın, kendi bünyesinde çalışan TTB Merkez Konsey üyelerini de görevden uzaklaştırdığı belirtilen açıklamada, “TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz memuriyetten atılma talebiyle Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. TTB MK üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesi sonlandırılmış ve kendisinin 5 yıl aile hekimliği yapamamasına karar verilmiştir. Yine Sağlık Bakanlığı bünyesinde aile hekimliği yapan TTB MK üyesi Dr. Yaşar Ulutaş hakkında da benzer soruşturma sürdürülmektedir. Sağlık Bakanlığı,  yasaların TTB MK’ne tanımladığı görevlerini kamusal sorumluluğa, hekimlik değerlerine ve insan haklarına uygun olarak yerine getirme sorumluluğunu engellemeye çalışmaktadır” denildi.

“TTB’NİN ÖZERKLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın denetlenebilmesi açısından, TTB’nin özerk olması gerekliliğinin vurgulandığı açıklamada, “Siyasal iktidar ve onun bünyesindeki Sağlık Bakanlığı’nın asıl amacı ise uluslararası hekimlik değerleri ve toplumun sağlık hakkı açısından son derece önemli olan bu özerkliği ortadan kaldırmaktır” dendi.

“BAKANLIK ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın kendi kurumlarında çalışan TTB MK üyelerini görevleriyle ilgisi olmayan nedenlerle işten atma talebiyle soruşturmasının, görevi kötüye kullanmak olduğunu söyleyen yöneticiler, yaptıkları açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, Anayasa’nın meslek örgütleriyle ilgili hükümlerini hiçe saymaktadır. TTB MK üyelerinin meslek kuruluşunda yürüttükleri görevleri, devlet memuru olarak yürüttükleri görevlerinden bağımsızdır. Bu durum Anayasa’nın 135. Maddesi ile 25, 26, 27 ve 33. Maddeleri başta olmak üzere Anayasa’da düzenlenen demokratik hakların bir sonucudur. Bu nedenle TTB MK üyelerinin yönetici sıfatı ile yürüttüğü faaliyetlerin, devlet memurluğu bağlamında incelemeye tabi tutulması ve buradan hareketle idari işlem yapılması mümkün olmadığı gibi aynı zamanda yetkinin kötüye kullanımıdır” dedi.

“TTB SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİR KURULUŞ DEĞİLDİR”

TTB MK üyeleri hakkında ceza davası dahi açılmamışken, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü idari soruşturmayı kabul etmenin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın idari işleyişinde yer almadığı gibi bağlı kuruluşu da değildir. Demokratik seçimlerle, hekimlerin kendi temsilcilerini doğrudan seçtikleri, yönetimi ve diğer kurulları hekimler tarafından demokratik seçimlerle belirlenen Anayasal bir kuruluştur. Kamu kurumu niteliğinde olması TMMOB, Barolar ve diğer meslek odalarında olduğu gibi kamu idaresinin ve hükümetin emrinde olması anlamına gelmez… Birliğin kuruluş amaçları ilgili yasalarda belirtilmiştir. Aynı zamanda amaç dışı faaliyetleri durumunda yapılacak yasal işlemler de ilgili yasalarda yer almaktadır. Amaç dışı faaliyet durumlarında Sağlık Bakanlığı’nın yapması gereken mahkemelere TTB’nin ilgili ve sorumlu organlarının görevlerinden alınmaları konusunda dava açmaktır. Sağlık Bakanlığı bu çerçevede dava açmış, ancak açtığı dava Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 29 Haziran 2018 tarihinde reddedilmiştir” denildi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NI GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Meslek örgütlerinin ve sendikaların, anayasa ve uluslararası anlaşma ve haklardan kaynaklı özgürlüklerine yönelen müdahalelere karşı birlikte mücadele edeceklerini belirten sendika ve oda temsilcileri şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’nı insanlığın ve hekimliğin birikimine saygı duymaya, insan haklarına uygun davranmaya ve görevini kötüye kullanmamaya çağırıyoruz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nı TTB’ye yönelik demokratik olmayan tutumlardan vazgeçmeye, hukuku, diyaloğu ve demokrasiyi esas alan bir tutuma ve kendi kurumlarında çalışan TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında başlatılan soruşturmaları durdurmaya davet ediyoruz”

SON TWEET’LER

44 minutes ago
İstanbul seçimleri için farklı görüşte olan çiftin tartışması sosyal medyada ilgi çekti.
via/@YolTV https://t.co/pvwDFo0wVA
8 31
1 hour ago
Japonya’da ‘Kedi Kafe’ ismindeki bir işletmede, bir düzineden fazla kedinin cam kenarına çıkarak pirinç tarlasını süren çiftçiyi izledikleri görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı. https://t.co/EkVUfqs4Y4
2 hours ago
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi. https://t.co/6MOvbDB45D
5
2 hours ago
Şarkıcı Cenk Eren'i telefonla arayan bir dolandırıcı, kendisini Zonguldak Valisi olarak tanıtıp engelli çocuklar için yapılan yardım kampanyasına 6 bin TL bağışta bulunmasını istedi. Polis, para hesaptan çekilmeden bloke ederek dolandırıcıların parayı çekmesini engelledi. https://t.co/OSrlg5PS58
3 4
2 hours ago
Yeni askerlik sistemi teklifi, Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. https://t.co/u89tRFKNpe
1