GÜNDEM

“Pusulayı demokrasiye çevirmenin zamanı geldi”

Demokrasi İçin Birlik, Diyalog Grubu, Yurttaş Girişiminin toplantısında yerel seçimlerin demokrasi krizinden çıkışta fırsat olabileceği belirtilerek, “Pusulayı demokrasiden yana çevirmenin zamanı gelmiştir” çağrısı yapıldı.

Demokrasi İçin Birlik (DİB), Diyalog Grubu ve Yurttaş Girişimi, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Taksim’de bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı düzenledi.
Açıklamaya, tarihçi – yazar Erdoğan Aydın, Avukat İbrahim Sinemilioğlu, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Halkların Demokratik Partisi (HDP) belediye eş başkan adayları ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediye başkan adayları katıldı.
Salona “Demokrasi güçleri pusulayı demokrasiden yana çevirmeye çağrısı yapıyor” pankartı asıldı.
Toplantıda ilk olarak söz alan tarihçi Erdoğan Aydın, yerel seçimlerin önemine değinerek, “Başta halkın adayları olmak üzere tek adam rejimini geriletecek sonuçları elde etmek Türkiye için önemlidir” dedi.

‘HALKI SİYASETİN BAŞ AKTÖRÜ YAPMAK GEREKİR’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen de “Bu seçim demokratik olmayan bir ülkede, bir baskı yönetimiyle yönetilen bir ülkede gidilen bir seçimdir. Demokratik bir seçim değil. Türkiye demokrasi mücadelesi veriliyorsa bu seçim demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak görülmelidir. Bu kendi insani değerlerimizi korumak için önemlidir” dedi.
Yeniden bir demokrasi oluşturmanın zorunluluğuna işaret eden Türmen, bu fırsatı iyi değerlendirmek için böylesi bir toplantıda bir araya geldiklerini söyledi.

“ASIL MESELE PROJENİN NASIL HAYATA GEÇİRİLECEĞİ”

AKP’nin halka “Siz kendiniz bu işe karışmayın. Kendinizi siyasetin öznesi yapmayın. Sizin için ben yaparım. Sizin yapmanız gereken şey sorgulamadan 4 yılda bir oy vermeniz ve bir kişiye biat etmeniz” dediğini ifade eden Türmen, “Bizim vereceğimiz mesaj bunun tersi olmalıdır. Bu bakımdan bu seçim önemlidir. Katılımcı demokrasinin temellerini atmanın ve kapı açmanın zamanıdır. Halkı siyasetçinin baş aktörü yapmak gerekir” dedi. Adaylardan beklentilerinin olduğunu söyleyen Türmen, “Bizim adaylardan beklentilerimiz nasıl projeler yapacaklarını anlatmalarından çok bu projeleri nasıl hayata geçireceklerini anlatmalarıdır” diye konuştu.

“TEPEDEN İNME PROJELERİN NASIL RANT DAĞITTIĞINI GÖRDÜK”

Hazırlanan ortak basın metnini ise DİB Koordinasyon Kurulu Üyesi Nesteren Davutoğlu okudu. “Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile otoriter rejimin kurumsallaştırılmaya çalışıldığı bir dönem yaşıyoruz” diyen Davutoğlu, baskının arttığı, Türkiye’de demokrasi krizinin derinleştiği bu dönemde yapılan 31 Mart seçimlerinin krizden çıkmak için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.
Muhalefet adaylarının tutarlı bir yerel demokrasi projesiyle halkın önüne çıkmaları, yeni bir yönetim zihniyeti sergilemeleri, yeni bir merkez-yerel ilişkisi tanımı yapmalarının gerekli olduğunu düşündüklerini söyleyen Davutoğlu, “Böylelikle yerel seçimler AKP iktidarının kurduğu tahakkümcü sistemi reddetme, sisteme meydan okuma niteliği taşıyacaktır. Mevcut sistemin çizdiği çizgiler içinde kalarak yürütülen bir seçim kampanyası ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ ile inşa edilen baskıcı hegemonyayı daha da pekiştirecektir. O nedenle, seçimlerde elde edilen sonuç kadar seçim kampanyası sırasında halka verilecek mesajın da önem taşıdığına inanmaktayız” dedi.

“CUMHURBAŞKANININ YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE MALİ VESAYETİ VAR”

Merkezin yerel yönetimler üzerinde vesayet kuran yasa ve uygulamalarının ağırlaştığını dile getiren Davutoğlu, şunlara dikkat çekti: “Türkiye’de 1982 Anayasası ile zaten merkeziyetçi bir idari yapı kurulmuştu. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisine sahip olması yetmezmiş gibi, son zamanlarda yapılan yasal düzenlemelerle yerel yönetimler üzerinde Cumhurbaşkanının mali vesayeti de kuruldu. Bu düzenlemelerle gelen üç sonuç var. Biri 9 Ağustos 2018’de çıkarılan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yerel yönetimlerin Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınmış olması, ikincisi 17 Ocak 2019’da yapılan düzenlemeyle belediyelere yardım ödeneği kullanımının Cumhurbaşkanı’na bırakılmasıdır. Üçüncüsü ise İller Bankası karının yüzde 51’inin hibe olarak yerel yönetimlere dağıtılmasında Cumhurbaşkanının söz sahibi olmasıdır. Böylelikle, yerel yönetimlerin ancak Cumhurbaşkanı’nın sağladığı maddi kaynaklar ölçüsünde iş görebilmeleri, projelerini gerçekleştirmeleri öngörülmüştür. Ancak unutmamak gerekir ki, Cumhurbaşkanı tarafsız değildir. Bir siyasal partinin başkanıdır.”

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı’nın bu yetkilerle muhalif belediyeleri mali bakımdan boğacak bir konuma geldiğini vurguladı.

“İKTİDAR YEREL YÖNETİMLERDEN ELİNİ ÇEKMELİ”

“Biz, merkezin yerel yönetimler üzerindeki idari ve mali vesayeti kaldırılmadan, seçilmiş belediye başkanlarının yargı kararı olmadan görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması gibi demokrasiyle bağdaşmayan uygulamalara son verilmeden, Türkiye’nin demokratikleşemeyeceğini düşünüyoruz” diyen Davutoğlu, iktidara seslenerek yerel yönetimlerden elini çekmesini istedi.

“DEVLET YÖNETİMİNE KATILMA HAKKINI SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR”

Kentte yaşayan herkesin kent yönetimine katılması bir temel insani hak olduğunu vurgulayan Davutoğlu, “Avrupa Yerel Yönetim Şartı Ek Protokolü’nde böyle öngörülür. Devlet, yetki alanı içindeki herkese kent yönetimine katılma hakkını sağlamakla yükümlüdür. Kent hakkı; kenti değiştirme, kentte yapılacak değişikliklerde söz sahibi olma hakkıdır. O nedenle, kentle ilgili kararların müzakere ile halkın katılımıyla alınması gerekir. Ancak bunun için her şeyden önce, halkın nesnel ve tarafsız biçimde bilgilendirilmesine gereksinim vardır. Yerel seçimlere giren adayların, kentle ilgili projelerini anlatırken; projelerle ilgili halk katılımının nasıl sağlanacağını, bütün toplumsal kesimlerle nasıl bir müzakere süreci yürütüleceğini açıklamaları gerekir. Karar alma sürecinin demokratikleştirilmesi, projelerden daha da önemlidir. Tepeden inme kararlarla yapılan projelerin nasıl rant dağıttığını, halkın çıkarları yerine yandaşların çıkarlarına hizmet ettiğini hep birlikte gördük” ifadelerini kullandı.

“TEMSİLİ DEMOKRASİ TIKANMIŞTIR”

Adaylardan katılımcı demokrasiyi gerçekleştirecek bir yerel yönetim planlaması yapmaları yönünde beklentilerinin olduğuna işaret eden Davutoğlu, “Temsili demokrasi tıkanmıştır. Tüm iktidarın tek bir elde toplandığı Türkiye’de Meclis işlevini neredeyse yitirmiştir. Temsili demokrasi çoğunluğun azınlık üzerinde tahakkümüne yol açmaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki siyaset kültürü siyasal liderlere sadakatten geçmektedir. Halkın dört yılda bir oy vermek ve ondan sonra liderin aldığı kararları sadakatle desteklemek dışında bir rolü yoktur. Halk siyasetin seyircisi konumundadır. Bu siyaset tarzını değiştirme zamanı gelmiştir. Bunun yolu halkın iktidara katılımının sağlanmasıdır. Merkezden yerele güç devredilmesi, halkın siyasetin seyircisi değil oyuncusu olmasıdır” diye belirtti.

“DUR DEME ZAMANI GELMİŞTİR”

Halka siyaset yapacak bir alan açmak gerektiğini söyleyen Davutoğlu, “Bunların başında mahalle meclisleri gelir. Bu meclislerde, halk konuşarak, tartışarak kendi gereksinimlerini saptar. İktidar bloğu seçim kazanması durumunda ekonomik ve siyasal kriz daha da derinleşecek, buna karşılık seçimleri muhalefetin kazanması durumunda siyasal ve ekonomik sorunlar çözüm yoluna girecektir. Yerel seçimlere hazırlık döneminde tüm demokrasi güçlerinin ortak kaygısı olan sandık güvenliğini sağlayıcı adımları özen ve dayanışma içinde kurgulamak hepimizin görevidir. Devletin tüm olanaklarını kullanarak barışa ve kendinden olmayanlara saldıran iktidar bloğunu yerel dayanaklardan yoksun kılma zamanı gelmiştir. Ekonomik krizin yükünü emekçi ve ezilenlere ödettirmek isteyenlere ‘Dur!’ deme zamanı gelmiştir” diye konuştu.
Davutoğlu, son olarak, “Pusulayı demokrasiden yana çevirme zamanı gelmiştir” dedi.

HDP ADAYI ZİNCİR: BİZ KAZANACAĞIZ

Açıklamanın ardında söz alan HDP Gaziosmanpaşa Belediye Eşbaşkan adayı Sinan Zincir, Türkiye’nin tarihi bir dönemden geçtiğini söyledi. Bu nedenle birlikte olmanın önemli olduğuna işaret eden Zincir, hayata geçirecekleri projeleri, halklarla, yoksullarla birlikte yapacaklarını söyledi. Yerel Belediyeciliği savunduklarını belirten Zincir, “Tek adam rejimi belediyelerde de yok edeceğiz. Demokrasi güçlerinin bize verdiği mesajı aldık; kayyum atanan yerleri Saray’daki yerlerine göndereceğiz. Batıda da muhalif adaylarının yanında olacağız. 31 Mart halkların barışı olacak. Biz kazanacağız birlikte kaybettireceğiz” diye konuştu.

ALPER TAŞ: PRAMİDİ TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ

CHP Şişli adayı Muharrem Keskin de “Aşağıdan yukarıya sokağı örgütleyen birlikte mücadeleyi egemen kılan bir örgütlülükten geliyoruz. Oluşturduğumuz mahalle meclisleri ile Şişli’de demokrasiyi inşa ederek geliyoruz. 31 Mart gecesi demokrasi güçleri alacak” dedi.
” dedi.

CHP Beyoğlu Başkan Adayı Alper Taş ise “Kazanırsak güzel bir tarih yaratmak istiyoruz. Buna ihtiyacımız var” diye ifade etti. “Sarayın yerel yönetimlere giydirdiği dar gömleği yırtmak önemli olacak” diyen Taş, “Pramidi tersine çevireceğiz. Halkı başa getireceğiz. Biz aşağıda kalacağız. Kayyum politikalarına karşı halkımız bizi çağırabilir. Örgütlü Beyoğlu halkı 5 yıl beklemesine gerek yok. Siz iyi yönetemiyorsunuz diyip bizi geri alabilirler. Kayyumlara değil halkın geri çağırma hakkına saygı göstereceğiz” ifadesinde bulundu.
Kaynak: MA

Yazar hakkında

Dokuz8 Haber

Yurttaş haberciliği odaklı gönüllü bir haber ağı platformu olan dokuz8HABER, yurttaş haberciliğinin dinamizmiyle gazeteciliğin birikiminin buluşma noktasında kurulan sosyal medya tabanlı yeni tipte bir haber ajansı ağıdır.

SON TWEET’LER

25 minutes ago
Mersin'in Erdemli ilçesinde üzeri kirli çocuğu koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, seferden men edildi. https://t.co/5bD7b0J1jP
1 hour ago
İzmir Bayraklı Belediyesi tasarruf önlemleri sayesinde 45 günde 2 milyon TL tasarruf etti. Belediyede fazla kiralık araçlar iade edildi, belediye kurumları kiralık binalar yerinde belediyeye ait binalarda hizmet vermeye başladı. https://t.co/7jvfihdJ8B
11 34
2 hours ago
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Giresun'da şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ı tanımadı.
Twitter'da yaptığı paylaşımda, Rabia'nın fotoğrafını profilinde kullananlar için, "Aynı foto 4 farklı hesap. Ekrem İmamoğlu'nun trol ekibi" dedi. https://t.co/QsCD6hnE7R
11 46
3 hours ago
İstanbul seçimleri için farklı görüşte olan çiftin tartışması sosyal medyada ilgi çekti.
via/@YolTV https://t.co/pvwDFo0wVA
13 73
4 hours ago
Japonya’da ‘Kedi Kafe’ ismindeki bir işletmede, bir düzineden fazla kedinin cam kenarına çıkarak pirinç tarlasını süren çiftçiyi izledikleri görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı. https://t.co/EkVUfqs4Y4