POLİTİKA SAĞLIK

Gezi Eylemlerinde ilk yardım müdahalesi yapan hekimlere açılan dava reddedildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Gezi Eylemlerinde yaralanan yurttaşlara ilk yardım müdahalesinde bulunulduğu gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası’nın yönetim ve onur kurulunun görevden alınması talebiyle açılan davanın karar duruşması görüldü.
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, yaklaşık 3 buçuk yıldır süren davayı red kararı vererek sonlandırdı. Sağlık Bakanlığı’nın açtığı davada İstanbul Tabip Odası’nın 2012-2014 yılları arasında görev yapmış Yönetim ve Onur Kurulu’nun görevinden alınması isteniyordu.

“GEZİ HEKİMLİĞİ YARGILANAMAZ”

Duruşma sonrası eldeki “Gezi hekimliği yargılanamaz” pankartıyla birlikte adliye önünde yapılan basın açıklamasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel şunları söyledi: “Gezi sürecinde gerçekleştirdiği hekimlik uygulamaları sebebiyle Ankara ve Hatay tabip odalarına da görevden alma davaları açılmış ve reddedilmişti. Bugün de burada hekimlik kazandı. Fakat bu davanın bir de kaybedeni var; Sağlık Bakanlığı. Bakanlık Gezi protestoları sırasında acil tıbbi yardım ihtiyacı olanlara Tabip Odası üyelerinin gönüllü yardım etmesini, bu amaçla yapılan bütün hekimlik uygulamalarını ‘amaç dışı faaliyet’ olarak değerlendirilmiş ve bu davayı açmıştı. Gerek TTB yasasının, gerekse tüm hekimlik değerlerinin, evrensel değerlerin, kişilerin ve toplumun sağlık hakkına duyduğumuz saygının gereği olarak hekimler hangi koşulda olursa olsun yardım etmeye hazır olacaktır. Bu çabalarımızın yargılanması demek doğrudan hekimlik değerlerinin yargılanması demektir.”

İSTANBUL TABİP ODASI: BU DAVA HİÇ AÇILMAMALIYDI

İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez ise, kurum adına yaptığı konuşmada; bu davanın başta hiç açılmaması gerektiğini, dava kazanımla sonuçlanmış olsa bile açılmasından utanç duyduklarını belirtti. Genel Sekreter Samet Mengüç, “Davanın ilk günden beri ısrarla belirttiğimiz gibi hekimlik yargılanamaz. Nihayetinde bugün bu sonuca ulaşıldı. 3,5 yıllık bir yargılama sürecinin sonunda dava reddedildi. Gelinen nokta ne kadar keyfi, kötü niyetli bir davranış olduğunun göstergesidir. Biz hekimliğin gerektirdiklerini her zaman, her koşulda ve her yerde yapmaya devam edeceğiz. Yargılamaların, ithamların hiçbirisi bizleri hekimlik değerlerinden uzaklaştıramayacak.” dedi.

dokuz8HABER / Evren Süvari, İstanbul Tabip Odası 

Video